Terug naar alle starterjobs

Thumb 26d24bee8f5350792c314e9e9e8260cfc199d132


Starterjob

1 Stralingsdeskundige (m/v/x)

SPF Finances

BrusselBedrijfsomschrijving

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Functieomschrijving

 • * Je zal binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) fungeren als erkend deskundige in de fysische controle klasse II.
 • * Je geeft advies inzake de inzet van meetapparatuur op ioniserende straling en scantechnologie, en de investeringen in nieuwe technologieën.
 • * Je wordt betrokken bij de opmaak van het budget en van de aankoopdossiers van nieuwe meet- en scanapparatuur.
 • * Je draagt bij aan het beheer van de bestaande apparatuur.
 • * Je fungeert voor de AAD&A als aanspreekpunt voor de contacten met het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC).
 • * Je onderhoudt je eigen expertise in overeenstemming met de evoluerende technologie en wettelijke verplichtingen.

Maatschappelijke relevantie van de functie: 

 • * Je draagt bij aan de bewaking van de stralingsveiligheid en je voert risicoanalyses uit voor de validatie van de werkpostfiches.
 • * Je levert een bijdrage aan het uitwerken van werkprocedures voor de AAD&A-operatoren.
 • * Je zal opleidingen geven aan de AAD&A-operatoren met betrekking tot het gebruik van en het veilig werken met de meet-en scanapparatuur.

Profiel

Gedragsgerichte competenties :

 • * Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • * Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • * Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • * Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • * Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • * Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van jouw expertise. 
 • * Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • * Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • * Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties:

 • * Je hebt een gebruikerskennis van het wettelijk kader inzake stralingsbescherming.
 • * Je hebt een gebruikerskennis van het technische begrippenkader inzake ioniserende stralingen en stralingsbescherming.
 • * Je beschikt over een goede mondelinge communicatie.

Redeneervaardigheden:

 • * Abstract redeneervermogen
 • * Numeriek redeneervermogen

Een goede motivatie is noodzakelijk en weegt harder door in de eindscore !

Opgelet! Je motivatie en de competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.
De technische competenties in het vet en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef :

 • * Je hebt een goede kennis van het Engels. 
 • * Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans eveneens een pluspunt. 
 • * Je hebt een basiskennis van courante informaticatoepassingen zoals Outlook, PowerPoint, Word, Excel.
 • * Je hebt een basiskennis inzake de wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten. 

We bieden aan

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon : Minimum aanvangswedde: 43.307,59 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen :

 • * mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • * uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • * voordelige hospitalisatieverzekering
 • * gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • * voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • * mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • * allerlei sociale voordelen
 • * gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • * bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • * mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • * kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • * glijdende werkuren in een 38-uren week
 • * mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen
 • * mogelijkheid tot telewerk of satellietwerk
 • * 26 verlofdagen per jaar.