Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

2 Operators drukafwerkingsmachines voor de drukkerij Fedopress

Company description

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

Job description

 • Je bedient zelfstandig de digitale drukmachines en afwerkingsmachines (lijmen, vouwen, snijden, perforeren...).
 • Je kent de productiefiches en instructies en houdt daarmee rekening bij de organisatie van je werk.
 • Je organiseert je werk met naleving van de productietermijnen.
 • Je bedient, kalibreert en stelt de machines in waarmee je werkt (drukmachines, afwerkingsmachines of enveloppeermachines).
 • Je houdt toezicht op de snelheid en kwaliteit van het werk waarvoor je verantwoordelijk bent. 
 • Je houdt toezicht op de kwaliteit van de publicaties en de brieven die moeten worden verstuurd.
 • Bij problemen die je niet kunt oplossen, neem je onmiddellijk contact op met de vaktechnici.
 • Je werkt goed samen met je collega’s zodat informatie wordt doorgegeven die voor de optimalisatie van de productie nodig is.
 • Indien nodig help je collega’s met een te hoge werklast.
 • Je geeft feedback aan de verantwoordelijken van de drukkerij over de vooruitgang en voltooiing van je taken.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Searched Profile

1)Vereist diploma en vereiste relevante professionele werkervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

a) OFWEL bezit je een relevante professionele werkervaring van minstens één jaar EN een van de volgende diploma's:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar,
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs,
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden, 
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we: 

Een relevante professionele werkervaring van minstens één jaar in een drukkerij, in ten minste één van volgende taken:

 • het bedienen van diverse afwerkingsmachines (vb. lijmen, vouwen, snijden, printen, wire-o, verzamelhechten, rillen, verzamelen),
 • het bedienen van grote enveloppeermachines (vb. Pitney Bowes, Böwe, CMC, Kern, Buhrs).
 • het bedienen van industriële digitale drukmachines (geen fotokopieertoestellen).

b) OFWEL bezit je een relevante professionele werkervaring van minstens twee jaar EN een van de volgende diploma's:

 • diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van het vierde leerjaar van het secundair onderwijs of van het vijfde leerjaar van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs
 • einddiploma van lagere secundaire leergangen
 • getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door de FOREM, de IBFFP, de VDAB, de ADG, door het leger, door een opleidingscentrum van de middenstand of door een opleidingscentrum gesubsidieerd door het Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap of getuigschrift van verworven bekwaamheden, uitgereikt in het kader van de wetgeving inzake het industrieel leerlingenwezen
 • getuigschrift van slagen voor het vierde jaar in een centrum voor alternerend leren en werken.

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we:

Een relevante professionele werkervaring van minstens twee jaar in een drukkerij, in ten minste één van volgende taken:

 • het bedienen van diverse afwerkingsmachines (vb. lijmen, vouwen, snijden, printen, wire-o, verzamelhechten, rillen, verzamelen),
 • het bedienen van grote enveloppeermachines (vb. Pitney Bowes, Böwe, CMC, Kern, Buhrs).
 • het bedienen van industriële digitale drukmachines (geen fotokopieertoestellen).

We offer

Loon
Minimum aanvangswedde: 24.364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits ad work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen  
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het zuidstation, 15 min. te voet of met de bus (lijn 49 en 50) of tram (lijn 82 en 97)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen
 • 26 verlofdagen per jaar.
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs