Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

20 Bachelors shift voor de Douane

Company description

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

 

Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

Job description

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) wenst via deze selectie nieuwe douaniers (niveau B) te rekruteren en een reservelijst aan te leggen. Als bachelor shift bij de AAD&A kan je tewerkgesteld worden in de Waaslandhaven (Beveren), in de Haven van Antwerpen (Rechteroever), op de luchthaven van Deurne, op de nationale luchthaven van Zaventem, in de haven van Gent, op de centrale diensten in Brussel, in het station Brussel-Zuid (Eurostar terminal), in de haven/luchthaven van Oostende en in de haven van Zeebrugge. De plaatsen waar we momenteel douaniers rekruteren kan je terugvinden bij het deel ‘werkgever’.

Concreet kan je tewerkgesteld worden bij:

 • de controlediensten die de activiteiten in de eerstelijn verzekeren in de havens en luchthavens. Een controle kan plaatsvinden n.a.v. Europese regelgeving, binnen specifieke sectoren (vb. koerierdiensten, post). Er kan controle plaatsvinden van de aangiften alsook van de operatoren;
 • de cel “Safety & Security” in Brussel, die instaat voor het uitvoeren van de Europese Veiligheidsrisicoanalyse en die beslissingen neemt i.v.m. het stoppen van de goederen op de plaats van vertrek of op de plaats van binnenkomen in de EU;
 • de regiekamers (diensten “dispatching”), waar je instaat voor het plannen en opvolgen van de toezicht-, controle- en opsporingsactiviteiten;
 • de teams controleregie die instaan voor de operationele risicoanalyse en verfijning van selecties en die controleopdrachten geven aan de diensten op het terrein.

Je hebt contacten met belastingplichtigen, het bedrijfsleven, met andere diensten van de AAD&A of met andere overheidsdiensten (Federale Politie, FOD Economie, scheepvaartpolitie, FAVV…).

Je verzekert een correcte toepassing van fiscale en andere wetgeving door nazicht en verificatie van aangiften en controle van goederen, alsook door controles op het terrein en in bedrijven.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek. Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie. Je stemt in met het dragen van een uniform en afhankelijk van de dienst eventueel light bewapening (wapenstok en pepperspray).

Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

De huidige uurregeling (zie ‘Werkgever’ voor meer details) is onder voorbehoud en kan wijzigen omwille van dienstorganisatorische of economische redenen. Je moet beschikken over de nodige flexibiliteit op vlak van shiften en bereid te zijn te werken in moeilijke en onvoorziene omstandigheden. Wanneer je de functie aanvaardt, verklaar je je akkoord om gedurende 4 jaar in shiften te werken, behoudens uitzondering (medische, sociaal-familiale redenen, promotie ed. - overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën).

Searched Profile

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

We offer

Loon

Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Meer informatie (o.a. een simulatie van de netto verloning) kan je vinden op www.jobfin.be

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

Je ontvangt een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur:
 

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet tussen 22u en 6u)
 • 15% tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
 • 20% tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u
 • 25% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u geleverd worden

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt geïndexeerd:

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 3.75 euro per uur
 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 6.25 euro per uur
 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 8.75 euro per uur

 

Voordelen 

 • gevarieerde en maatschappelijk relevante job
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits at Work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • validatie van relevante ervaring
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  250 Bachelors

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time