Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

20 Calltaker tweetalig (STARTBAANOVEREENKOMST -26j.) (m/v/x) voor noodcentrale (101) Brussel

Company description

Er zijn momenteel 20 (tweetalige) plaatsen bij de Noodcentrale (101) te Brussel.
Het aantal vacatures kan variëren al naargelang de noden.


Het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de noodcentrales staat in voor:

Het aannemen van oproepen in de Communicatie- en informatiecentra van de geïntegreerde federale politie (CIC 101).

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en het uitvoeren van het beleid van de federale minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de minister van Asiel en Migratie in de volgende domeinen:

Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen,...
Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
Veemdelingenbeleid
Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer).

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

 

Job description

 • Je beantwoordt oproepen van burgers die gericht zijn aan de nood- en hulpdiensten (politie).
 • Je stelt de juiste vragen zodat je over alle nodige en nuttige informatie beschikt. Je doet dit aan de hand van bestaande procedures.
 • Je analyseert deze gegevens en brengt ze in het computersysteem in.
 • Je neemt deel aan werkingsprojecten van het callcenter: je verzamelt informatie en bestudeert deze met het oog op voorbereiding van de operationele programmatie.
 • Je doet voorstellen om de werking te verbeteren en maakt deel uit van interne werkgroepen die instaan voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je garandeert het beroepsgeheim en het politiegeheim.
 • Je werkt in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shifts met een duur van maximum 12 uur.

Na een theoretische en praktische opleiding ga je aan de slag in een Centrum voor Informatie en Communicatie van de federale politie (CIC-101), waar je zal instaan voor het aannemen van de noodoproepen om dringende politiehulp.
 

Searched Profile

Diploma van hoger secundair onderwijs.
 

Technische competenties

Je hebt goede kennis van de geografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Je kan een kaart lezen en je oriënteren. Je hebt algemene kennis van de geografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook van de risicozones.
Je bent in staat om je op een duidelijke en begrijpelijke manier mondeling uit te drukken.

Voorwaarden startbaanovereenkomst

Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. Je bent geboren na 01/10/1995 (om na een periode van theoretische en praktische vorming van 6 maanden te kunnen genieten van een contract van minimaal 6 maanden).

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

In bezit zijn van het taalcertificaat artikel 9 £ 2 OF ingeschreven zijn voor de eerste taaltest

Indien je niet in het bezit bent van dit certificaat, dien je je in te schrijven voor de taaltesten via Selor. Via je Selor account klik je op het tabblad "Taaltesten" en dan klik je door op "registreren voor taaltesten". Selecteer de volgende keuzes voor:

 • Type toets: bestuurszaken
 • Taal van diploma : Nederlands
 • Taal van de test : Frans
 • Artikel: Artikel 9 £ 2
 • Functie: Administratie
 • Uw kennisniveau: elementair.

We offer

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (-26jaar), als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 24.364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bijkomende toelagen
Toelagen toegekend voor de uitvoering van prestaties op zondag, zaterdag en tijdens de nacht:

Zondagprestaties worden verricht op een zondag of wettelijk erkende feestdag tussen 0 uur en 24 uur
Zaterdagprestaties worden verricht op een zaterdag tussen 0 uur en 24 uur
Nachtprestaties worden verricht tussen 22 uur en 4 uur. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen om of voor 4 uur, worden gelijkgesteld met nachtprestaties.

De bedragen van de toelage worden als volgt vastgesteld:

1° voor de zondagprestaties: per uur prestatie 1/1976ste van de jaarlijkse wedde
2° voor de zaterdagprestaties: per uur prestatie 0,5/1976ste van de jaarlijkse wedde
3° voor de nachtprestaties: per uur prestatie 2,50 EUR.


Voordelen

 • Tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
Apply for this job

Articles you may want to read