Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Attaché A1 Expert Waarderingen Mathematisch Model bij de Afdeling Waarderingen (startbaanovereenkomst)

Company description


Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Job description

De functie bestaat uit het opstellen van een mathematisch model dat toelaat de waarde (venale waarde en huurwaarde) van onroerende goederen te bepalen voor de Afdeling Waarderingen.

De afdeling Waarderingen in Brussel coördineert op nationaal vlak de werken op het gebied van de waarderingen.

In dat kader:

 • werkt ze de procedureboeken bij met betrekking tot
 • de vaststelling van het kadastraal inkomen
 • de controle van de venale waarden
 • de bepaling van de venale waarden, de constructiewaarden en de huurwaarden
 • draagt ze bij aan de permanentie van de Dienst Operationele Ondersteuning (Antenne MEOW 000)
 • coördineert ze de opvolgingsvergaderingen en de werkvergaderingen met de diensthoofden van de antennes Nijverheidsinstellingen en uitzonderlijke gebouwen
 • verzekert ze de opvolging van de relaties met de partners verwant aan waarderingen (aankoopcomités, gewesten, vastgoedmakelaars, landmeters-experten (gedeelte waarderingen) enz.)
 • ondersteunt ze ook de Administrateur Opmetingen & Waarderingen in de analyse en de aanpassing van de cockpitindicatoren en ook op het niveau van de bepaling en de opvolging van de operationele doelstellingen

De expert werkt onder leiding van de chef van de Afdeling Waarderingen van het betreffende Centrum Mutaties & Waarderingen.

Opdrachten en taken

De expert heeft, onder andere, volgende taken en opdrachten:

 • Opstellen van een mathematisch model dat toelaat de waarden te bepalen zonder manuele interventie van een expert. De beoordeling moet gebaseerd zijn op beschikbare criteria in de patrimoniale databank en zal voortbouwen op de hedonistische methode.
 • Gebruiken en valoriseren van de kadastrale GIS-gegevens ten behoeve van evaluaties.
 • Analyseren van verzamelde informatie en voorstellen van oplossingen ter verbetering van de gegevens.
 • Ontwikkelen van partnerschappen met de academische werels en de regionale partners om het model verder te ontwikkelen.
 • Deelnemen aan de publicatie van het model voor een betere dienstverlening naar het publiek toe.

Searched Profile

Vereist diploma: 
Master

Voornaamste generieke competenties

 • Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden

Andere generieke competenties

 • Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s

We offer

Gevarieerd werk in groepsverband.

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • 2020-07-13
  =job.status_text

  Jurist (m/v/x)

  Selor First Job
  1000 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • =job.status_text

  Masters (Verschillende profielen)

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • =job.status_text

  Masters (plusieurs profils)

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time