Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Attaché dossierbeheer Invordering (startbaanovereenkomst)

Company description

Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Job description

Houd je van het nemen van beslissingen, het opvolgen van de evolutie van jouw dossiers en werken in een team? Voel je je aangetrokken tot het juridische domein? De teamspirit binnen onze invorderingsteams zal jou dan zeker bevallen!

 • Je maakt een solvabiliteitsanalyse van de schuldenaren door inlichtingen te verzamelen in de diverse gegevensbanken van de FOD Financiën;
 • Je stelt de juiste invorderingsactie door zich met name te baseren op de voorspellende Datamining modellen die zijn ontwikkeld door de Administratie en op de richtlijnen van de invorderingsstrategie;
 • Je verzekert de opvolging van het dossier door de geboekte resultaten en de eventueel nog te ondernemen acties te onderzoeken;
 • Je neemt de zekerheden die nuttig zijn om de rechten van de Schatkist te vrijwaren (met name hypothecaire inschrijving en borgstelling);
 • Je analyseert de verzoeken tot spreiding van de schuld en beslist over de toekenning van een afbetalingsplan;

Je maakt een insolvabiliteitsverslag op wanneer de schuld niet invorderbaar is, teneinde dit voor te leggen aan de Gewestelijk directeur (bevoegd om te beslissen over de afstand van de invordering).

Werkgever

Er zijn 10 vacante plaatsen binnen de pijler Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Mogelijke standplaatsen:

 • Antwerpen
 • Brasschaat
 • Lier
 • Mechelen
 • Aalst
 • Sint-Niklaas
 • Gent
 • Oostende

Searched Profile

Vereist diploma: 
Master

Generieke competenties

 • Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies.
 • Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
 • Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.
 • Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise.
 • Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier zowel schriftelijk als mondeling en gegevens correct rapporteren.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

We offer

Wij bieden u een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11 via een startbaanovereenkomst tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

Interesse?

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs