Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Attaché Economisch advies macro-economie A2 (m/v/x)

Company description

Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Job description

 • Je bedenkt en stelt theoretische en praktische gefundeerde macro-economische analyses op punt;
 • Je geeft beleidsadviezen over steeds nieuwe ontwikkelingen en beleidsmaatregelen op het gebied van de openbare financiën en meer algemeen het macro-economisch, budgettair en financieel beleid;
 • Je zoekt kwalitatieve en kwantitatieve informatie op en analyseert deze met het oog op het onderbouwen van analyses en beleidsadviezen (organiseren van een netwerk van informatietoestroming, aanleggen van data- en informatiebanken,…);
 • Je stelt kwalitatieve en kwantitatieve analyses op en ontwikkelt alternatieve scenario’s;
 • Je evalueert de impact van elk scenario en weegt de relatieve impact ervan af;
 • Je formuleert beargumenteerde aanbevelingen;
 • Je toetst ontwerpanalyses en –adviezen komende van binnen en buiten de dienst af aan een specifiek kennisdomein;
 • Je neemt deel aan werkgroepen en vergaderingen op federaal, interfederaal, internationaal en supranationaal niveau om het standpunt van de FOD Financiën of de Belgische overheid mee te delen en te verdedigen;
 • Je bereidt antwoorden voor op parlementaire vragen en op vragen van gefedereerde autoriteiten en van supranationale en internationale autoriteiten en instellingen;
 • Je past theoretische en praktische inzichten toe in specifieke kennisgebieden op analyses en beleidsadviezen (bij voorbeeld toetsen van ontwerpanalyses en –adviezen komende van binnen en buiten de dienst aan een specifiek kennisdomein,…);
 • Je integreert data en informatie in een collectief databeheersysteem binnen de dienst en organiseert gebruiksvriendelijke toegang tot deze banken;
 • Je legt gebruiks- en exploitatiemethodes vast.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Searched Profile

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Technische competenties

 • Je hebt een gebruikerskennis van het begrotingsbeleid, zowel op Belgisch als Europees vlak.
 • Je hebt een gebruikerskennis van de openbare financiën en meer in het bijzonder de inkomsten van de Staat.
 • Je hebt een gebruikerskennis van macro-economie.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

Abstracte redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Basiskennis van methodes voor kwantitatieve analyses is een pluspunt.
 • Vrijwillig onderhouden van netwerken en persoonlijke contacten is een pluspunt.
 • Kennis van wetgevingstechniek is een pluspunt.

 

 

We offer

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 44 174,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk of satellietwerk
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  Ingenieur (2 plaatsen)

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • =job.status_text

  Attaché Transfer Pricing (m/f/x)

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • =job.status_text

  Attaché Transfer Pricing (m/v/x)

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time