Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Attaché geschillen en juridische advies (startbaanovereenkomst)

Company description

Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Job description

Ben je op zoek naar een juridische job met maatschappelijke meerwaarde? Werk je graag in teamverband? Dan is een juridische dienst geknipt voor jou! 

 • Je behandelt de dossiers inzake administratieve geschillenprocedure en een gemotiveerde beslissing opstellen (bv. vrijstelling van nalatigheidsinteresten, toekennen van het onbeperkt uitstel van de invordering, toekennen van een afbetalingsplan in het kader van een administratieve schuldenregeling);
 • Je voorbereidt van het dossier ter attentie van de departementsadvocaat in geval van een rechtsgeschil en juridische argumenten ontwikkelen (in samenwering met de advocaat die belast is met het dossier);
 • Je verdedigt de belangen van de Administratie in collectieve procedures (collectieve schuldenregeling, faillissement, vereffening) tegenover de schuldbemiddelaars, curatoren en vereffenaars;
 • Je vertegenwoordigt de Administratie voor de Rechtbank van Koophandel in procedures van gerechtelijke reorganisatie;
 • Je verstrekt een duidelijk juridisch advies voor de vragen met betrekking tot verschillende aspecten van het recht, die worden gesteld door verschillende actoren (dossierbeheerders, management, teams invordering, teams inning, enz.);
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de recente wetgeving, de rechtspraak en de relevante rechtsleer teneinde deze laatste evoluties op te nemen in het advies, de conclusies of de memories.

Werkgever

Er zijn 5 vacante plaatsen binnen de pijler Juridische Ondersteuning van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Mogelijke standplaatsen:

 • Antwerpen
 • Lier
 • Brugge
 • Leuven

Searched Profile

Vereist diploma: 
Master

Generieke competenties

 • Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies.
 • Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
 • Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.
 • Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise.
 • Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier zowel schriftelijk als mondeling en gegevens correct rapporteren.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

 

We offer

Wij bieden u een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11 via een startbaanovereenkomst tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

Interesse?

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  Financial Analyst (m/v/x)

  Selor First Job
  1060 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • 2019-06-10
  =job.status_text

  Economist (m/v/x)

  Selor First Job
  1035 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time