Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Attaché Rechtszekerheid (startbaanovereenkomst)

Company description

Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Job description

Onze benaming, Patrimoniumdocumentatie, geeft perfect onze belangrijkste activiteit weer: het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld.

Wij zijn belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen ...

U zal werken voor de Administratie Rechtszekerheid in Antwerpen, Mechelen of Brussel die in staat voor:

 • de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen,
 • de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren,
 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie.

Taken

 • U biedt ondersteuning binnen het Kantoor Rechtszekerheid op het vlak van burgerrechtelijke aspecten van de patrimoniale documentatie die verwerkt wordt binnen het kantoor alsook aan de patrimoniale informatie die door het kantoor wordt afgeleverd;
 • U geeft ondersteuning aan de teamchefs, geeft advies omtrent de behandeling van specifieke akten/ dossiers die door de teams bijwerken van de documentatie en afleveren van informatie worden behandeld;
 • U escaleert juridische problemen tot op het niveau van het centrum naar de adviseur-generaal juridische expertise;
 • U ziet erop toe dat instructies en werkmethodes binnen de kantoor correct worden toegepast;
 • U neemt als expert deel aan vergaderingen, werkgroepen, …

Searched Profile

Vereist diploma: 
Master

Generieke competenties

 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties.
 • Zich uitdrukken op een duidelijk en heldere manier.

We offer

-

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs