Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Bachelor shift voor Douane (40 plaatsen)

Company description

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Job description

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) wenst door middel van deze selectie nieuwe douaniers (niveau B) te rekruteren die voornamelijk tewerkgesteld zullen zijn in de Antwerpse haven (haven Rechteroever en Waaslandhaven) en de nationale luchthaven in Zaventem.
 

 • Je zal tewerkgesteld worden bij de controlediensten die de activiteiten in de eerstelijn verzekeren in de havens en luchthavens. Een controle kan plaatsvinden n.a.v. Europese regelgeving, binnen specifieke sectoren (vb. koerierdiensten, post). Er kan controle plaatsvinden van de aangiften alsook van de operatoren.
 • Je kan eveneens tewerkgesteld worden bij de regiekamers (diensten “dispatching”), waar je instaat voor het plannen en opvolgen van de toezicht-, controle- en opsporingsactiviteiten.
 • Of je kan tewerkgesteld worden bij de teams controleregie die instaan voor de operationele risicoanalyse en verfijning van selecties en die controleopdrachten geven aan de diensten op het terrein.
 • Je hebt contacten met belastingplichtigen, het bedrijfsleven, met andere diensten van de AAD&A of met andere overheidsdiensten (Federale Politie, FOD Economie, scheepvaartpolitie, FAVV…).
 • Je verzekert een correcte toepassing van fiscale en andere wetgeving door nazicht en verificatie van aangiften en controle van goederen, alsook door controles op het terrein en in bedrijven.
 • Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met het publiek. Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie. Je stemt in met het dragen van een uniform en/of een dienstwapen.
 • Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Solliciteer t.e.m. 03-12-2018

Searched Profile

1. Bachelor

2. Wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma

3. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien

We offer

Loon

Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Meer informatie (o.a. een simulatie van de netto verloning) kan je vinden op www.jobfin.be

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

Je ontvangt een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur:

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet tussen 22u en 6u)
 • 15% tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
 • 20% tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u
 • 25% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u geleverd worden

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt geïndexeerd:

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 3.75 euro per uur
 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 6.25 euro per uur
 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 8.75 euro per uur

De bijkomende toelage is niet cumuleerbaar met de hierboven vermelde bijkomende forfaitaire toelage van 25% voor prestaties tijdens weekends en tussen 22u en 6u.


Voordelen 

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • validatie van relevante ervaring
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  Bachelors (Verschillende profielen)

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time
 • =job.status_text

  Bacheliers (plusieurs profils)

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time