Back to all First jobs

Thumb

First Job

Liedekerke

Sport Vlaanderen

Centrumverantwoordelijke

Company description

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Onze missie? Zo veel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen, en het liefst hun leven lang. Dat is geen gemakkelijke opdracht, daar zijn we ons van bewust, maar met onze jarenlange ervaring en expertise gaan we die uitdaging met veel enthousiasme aan. We stimuleren en ondersteunen initiatieven die een breed sportaanbod promoten maar trekken in Vlaanderen ook zelf de straat op om zo veel mogelijk mensen met zoveel mogelijk sporten in contact te laten komen. We voeren sensibiliseringsacties en dit vaak met overdonderend succes: onze campagne "Als het kriebelt moet je sporten" uit de eerste helft van de jaren '90 behoort voor veel mensen tot het collectieve geheugen. In onze 14 sportcentra leven jaarlijks meer dan 9000 jongeren zich uit in één van onze sportkampen, maar ook clubs, scholen, bedrijven en individuele sporters kunnen er het hele jaar door terecht voor sportlessen, sportklassen, bedrijfssportdagen of voor het wekelijkse uurtje sport.

Job description

 

ls centrumverantwoordelijke Sport Vlaanderen Liedekerke ben je zowel peoplemanager, ondernemer als beheerder. Zo draag je de verantwoordelijkheid voor de algemene organisatie van het centrum: het financieel en commercieel beheer, het personeel, het bouwtechnisch onderhoud, .... Je bepaalt mee het imago van Sport Vlaanderen en hecht daarom veel belang aan een heldere (interne en externe) communicatie, dynamisme en verzorgde uitstraling van het centrum. Samen met je team bouw je aan een center of excellence waar de klant centraal staat. Je volgt de nieuwe ontwikkelingen in de sector op en neemt initiatieven om hierop te anticiperen. Je werkt jaarlijks een marketingplan uit met centrum brede en lokaal versterkende acties. Als centrumverantwoordelijke schrijf je mee aan de toekomstvisie voor het centrum.

Als centrumverantwoordelijke rapporteer je aan de directeur Centra. Je stuurt een 15-tal personeelsleden aan: rechtstreekse aansturing van de coördinatoren en onrechtstreekse aansturing van de medewerkers verdeeld over de verschillende teams.

 

Searched Profile

  • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie of in het managen van een organisatie.
  • Affiniteit met sport en exploitatie van organisaties strekt tot de aanbeveling.

We offer

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. -
  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel 'tweede pijler' genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal en je wordt aangesteld in de functie van centrumverantwoordelijke. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de administrateur - generaal op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris met minimum 3 jaar relevante ervaring is minimaal 3381 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index). Daar komt een toelage als centrumverantwoordelijke van 557,46 euro bruto bovenop. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  •  Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.
Apply for this job

Articles you may want to read