Back to all First jobs

Thumb

First Job

Zaventem

Selor

Controleur - Grenscontrolepost - luchthaven Zaventem (m/v/x)

Company description

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Je vindt een grote waaier van vacatures op www.selor.be. Elke vacature blijft gemiddeld 17 dagen online en wekelijks worden er nieuwe gepubliceerd.

Registreer je eerst in Mijn Selor. Daarna kan je solliciteren voor een aanbieding die jou interesseert en waarvoor je in aanmerking komt.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Job description

Er zijn meerdere plaatsen bij de Grenscontrolepost - luchthaven Zaventem van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV). 

De Grenscontroleposten zijn de lucht-/zeehavens en andere invoerpunten waar de invoercontroles gebeuren op levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, planten en producten van plantaardige oorsprong uit Derde landen die ons land, en zo ook de eengemaakte Europese markt, binnenkomen.

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, word je naam opgenomen in een lijst waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's. 

Je bent verantwoordelijk voor de invoercontroles binnen de grenscontrolepost (GCP). Het gaat om verplichte controles op goederen, planten en/of dieren uit derde landen (= landen die niet tot de Europese Unie behoren) waarbij je na gaat of de nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd om zo de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel te garanderen met als doel de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen. 

• Je voert controles uit onder coördinatie van de technisch manager van de GCP, op eigen initiatief, in het kader van de uitvoering van het controleplan. lndien nodig voer je een controle uit op basis van een toelatingsaanvraag of een vernieuwing ervan. 
• Je besteedt het grootste deel van je tijd aan de controles die je meestal alleen en soms in team uitvoert (bemonstering, interpreteren van analyseresultaten, hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, …). 
• Je neemt maatregelen indien zendingen niet conform zijn. (waarschuwingen, processen-verbaal en inbeslagname van goederen). 
• Je staat in voor het administratief opvolgen van deze taken (registratie van de controles en de eventuele bovenstaande maatregelen). 
• Je werkt samen met de andere besturen of met de regionale en lokale overheden om de controles in hun geheel te optimaliseren. 
• Je werkt in het kader van ISO 9001 certificering en ISO 17020 accreditatie. Je volgt bestaande procedures en stelt verbeteringen voor. 

De uitoefening van deze functie vergt onregelmatige werkuren en het gebruik van een eigen voertuig. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds of in het weekend controles dient uit te voeren. 
 

Searched Profile

Een diploma bachelor in één van de volgende afdelingen:

 • Chemie, biologie, biochemie of biotechnologie
 • Landbouwkunde, bio-ingenieurswetenschappen
 • Milieuzorg
 • Geneeskunde
 • Diergeneeskunde
 • Voedings- en dieetkunde
 • Biomedische en farmaceutische wetenschappen
 • Medische laboratoriumtechnologie
 • Verpleegkunde of vroedkunde.

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma.

We offer

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 256,03 EUR (reeds aangepast aan de huidige index) wordt voorzien. 

Voordelen

 • kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid(0,3573 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • beschikken over een laptop
 • tussenkomst in de kosten van je internetverbinding
 • tussenkomst in de kosten van je mobiele communicatie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid om overuren op te nemen
 • allerlei sociale voordelen
 • flexibel uurrooster in een 38-urenwerkweek
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart.
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  2 Labotechnicii

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time
 • =job.status_text

  Bachelor (m/v/x)

  Selor First Job
  1000 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time