Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Controleur (m/v/x)

Company description

FR : (NL volgt hieronder)

Selor
est le partenaire RH de plus de 150 services publics différents.

Selor recrute principalement des collaborateurs pour l'administration fédérale mais également pour les communautés et les régions.

A côté de cela, Selor organise également les tests pour le secteur du gardiennage et de la sécurité ainsi que les tests linguistiques.

Nous analyserons votre profil et nous vous ferons passer des tests pour vérifier que vous avez les compétences nécessaires pour exercer la fonction.


Plusieurs emplois sont régulièrement ouverts aux étudiants en dernière année, n’hésitez donc pas à déjà créer votre compte ‘Mon Selor’.

NL

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Job description

Er zijn meerdere plaatsen bij de Lokale Controle Eenheden (LCE's) van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV). 

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, word je naam opgenomen in een lijst waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's. 

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van geprogrammeerde of niet-geprogrammeerde controles van technische installaties, documenten, goederen en diensten met als doel na te gaan of de nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd. Deze controles hebben als hoofddoel het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen en het garanderen van de kwaliteit van ons voedsel om zo de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen.

 • Je oefent controles uit voor het afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen. Je staat ook in voor de verdere opvolging.
 • Je ziet er op toe dat de Europese en nationale wetgeving juist wordt geïnterpreteerd om aldus duidelijk advies te kunnen geven binnen het team.
 • Je werkt samen met de andere besturen of met de regionale en lokale overheden om de controles in hun geheel te optimaliseren.
 • Je geeft waarschuwingen, je stelt processen-verbaal op, je neemt goederen in beslag, je neemt maatregelen die tot sluiting van de inrichting kunnen leiden indien je vaststelt dat de wetgeving niet werd nageleefd.
 • Je voert controles uit onder coördinatie van de verantwoordelijke van de betrokken dienst, op eigen initiatief of op basis van een klacht, na een voedselvergiftiging, in het kader van de uitvoering van het controleplan, op basis van een toelatingsaanvraag of een vernieuwing ervan.
 • Je organiseert op een min of meer autonome manier je activiteiten bij operatoren. Je besteedt het grootste deel van je tijd aan de controles die je meestal alleen en soms in team uitvoert (bemonstering, uitvoeren van tests, interpreteren van analyseresultaten, hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, uitvoeren van audits, …).
 • Je staat in voor het administratief vervolg van deze taken (opstellen van inspectieverslagen, waarschuwingen, klassering, verslaggeving).
 • Je werkt in het kader van ISO 9001 certificering en ISO 17020 accreditatie. Je volgt bestaande procedures en stelt verbeteringen voor.

De uitoefening van deze functie vergt onregelmatige werkuren en het gebruik van een eigen voertuig. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds of in het weekend controles dient uit te voeren.

Searched Profile

Diploma bachelor in één van de volgende afdelingen:

 • Chemie, biologie, biochemie of biotechnologie
 • Landbouwkunde, bio-ingenieurswetenschappen
 • Milieuzorg
 • Geneeskunde
 • Diergeneeskunde
 • Voedings- en dieetkunde
 • Biomedische en farmaceutische wetenschappen
 • Medische laboratoriumtechnologie.

We offer

Voordelen

 • kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid(0,3573 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • beschikken over een laptop
 • tussenkomst in de kosten van je internetverbinding
 • tussenkomst in de kosten van je mobiele communicatie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid om overuren op te nemen
 • allerlei sociale voordelen
 • flexibel uurrooster in een 38-urenwerkweek
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart.
Apply for this job

Articles you may want to read