Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Data Analist - STARTBAANOVEREENKOMST (m/v/x)

Company description

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Je vindt een grote waaier van vacatures op www.selor.be. Elke vacature blijft gemiddeld 17 dagen online en wekelijks worden er nieuwe gepubliceerd.

Registreer je eerst in Mijn Selor. Daarna kan je solliciteren voor een aanbieding die jou interesseert en waarvoor je in aanmerking komt.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Job description

Er is 1 plaats bij de Directie Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid in Brussel (Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel). 

De taak van de Directie Generaal Personen met een handicap is om de economisch onafhankelijkheid en de autonomie van personen met een handicap en hun gezin te ondersteunen door hen toelages en diensten voor personen met een handicap toe te kennen. Meer info? www.handicap.fgov.be (https://handicap.belgium.be/) 

De FOD Sociale Zekerheid staat samen met de openbare instellingen van sociale zekerheid in voor de uitvoering van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de reglementen en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door haar taken en acties ten behoeve van de overheid en de sociale partners draagt zij bij tot de houdbaarheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.

Context 

Als data-analist bij de Directie Generaal Personen met een handicap ontwikkel en onderhoud je indicatoren van managementinformatie en bezorg je analyses en rapportering aan het management en de teamleden.

Hoe draag jij hieraan bij?

Levering van diensten

 • Je verzamelt, systematiseert en analyseert de informatie voor de maandelijks operationele planning en rapportering, zoals vereist voor het management en de teamfacilitatoren.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt beheersrapporten om de teams te helpen de operationele prestaties te verbeteren, met inbegrip van beheersrapporten dienstig voor al onze regionale eerstelijnsteams.
 • Je werkt samen met de eerstelijnsteams bij het monitoren en het rapporteren over de vragen aan het contactcenter.
 • Je formuleert en implementeert processen, methodieken en standaarden inzake gegevensverzameling om tijdige en efficiënte rapportering mogelijk te maken.
 • Je presenteert analyses en regelmatige rapportering om alle teams te ondersteunen bij het begrijpen van de operationele prestaties.
 • Je stelt een accuraat programma op voor het rapporteren van trends en impactanalyse.
 • Je analyseert informatie over de effectiviteit van de diensten die aan de klanten en de belanghebbenden geboden worden via processen van klantentevredenheidsonderzoek.
 • Je werkt nauw samen met ICT voor het extraheren van informatie vanuit de verschillende business IT-systemen.
 • Je verstrekt kerngegevens voor de verantwoordingsdocumenten, waaronder jaarrapporten, rapporten aan de minister en andere instanties.

Operationele verbetering

 • Je onderhoudt een uitstekende kennis van de vereisten inzake operationele rapportering.
 • Je geeft advies over de beste praktijken voor het verzamelen van data om de operationele rapportering te ondersteunen.
 • Je werkt samen met leden van het operationele ondersteuningsteam, deskundigen inzake de materie en ICT om een succesvolle implementatie te garanderen van analyse- en andere verbeteringsprojecten.
 • Je integreert data van externe bronnen en DGHAN data om waarde toe te voegen aan vragen om gegevens.
 • Je analyseert data en trends om verbeteropportuniteiten te identificeren en besluitvorming doorheen de organisatie te stimuleren.

Relatiebeheer

 • Je presteert in een dynamische en flexibele structuur, gericht op het leveren van tijdige, kwaliteitsvolle en betrouwbare adviezen en ondersteuning.
 • Je werkt samen met de collega’s van het operationele ondersteuningsteam om ad-hoc vragen om informatie te bepalen en vorm te geven en om het juiste antwoord te bepalen.
 • Je onderhoudt effectieve werkrelaties in de DG om het leveren van kwalitatieve gegevensrapporten en -analyses te vergemakkelijken.

 

Searched Profile

Diploma van master. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma.

Voorwaarden startbaanovereenkomst   

Functie toegankelijk voor jonger dan 26 jaar of geboren na 1994.

We offer

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  85 Economisten

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • =job.status_text

  Financial Analyst (m/v/x)

  Selor First Job
  1060 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time