Back to all First jobs

Thumb eabe2fa5d201f6f0052315c90a850820059b631e

First Job

Brussel

Nationale Bank van België

Econoom - Economiste

Company description

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.

Job description

De kandidaat neemt deel aan de werkzaamheden van deze groep en bestudeert met name de integratie van personen van buitenlandse origine op de Belgische arbeidsmarkt. Die studie ligt in het verlengde van eerdere werkzaamheden ter zake van de NBB (1).

(1) https://www.nbb.be/nl/artikels/de-economische-gevolgen-van-de-instroom-van-vluchtelingen-belgie
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-inschakeling-van-personen-van-buitenlandse-origine-op-de-arbeidsmarkt

Le candidat participera aux travaux effectués par ce groupe et s’intéressera notamment à la question de l’intégration des personnes d’origine étrangère sur le marché du travail belge. Cette étude s’inscrira dans la ligne des travaux réalisés précédemment par la BNB sur le sujet (1).

(1) https://www.nbb.be/fr/articles/les-consequences-economiques-de-lafflux-de-refugies-en-belgique
https://www.nbb.be/fr/articles/linsertion-des-personnes-dorigine-etrangere-sur-le-marche-du-travail .

Searched Profile

De kandidaat is houder van een master in de economische wetenschappen, beschikt over een solide basis op het gebied van de verwerking van micro-economische databanken, met name met behulp van software zoals Stata of SAS, en is in staat om een gedetailleerde en relevante analyse van het bestudeerde onderwerp te verstrekken. Ervaring op het gebied van onderzoek naar de arbeidsmarkt en in het bijzonder de immigratie-economie is wenselijk. Houder zijn van een doctoraat of aan het doctoreren zijn vormt een troef.

Le candidat sera titulaire d’un master en sciences économiques, disposera d’une base solide en traitement de bases de données microéconomiques, notamment via des logiciels tels que Stata ou SAS et sera capable de fournir une analyse détaillée et pertinente sur le sujet étudié. Une expérience dans des recherches ayant traits au marché du travail et en particulier en économie de l’immigration est souhaitable. Être doctorant ou titulaire d’un doctorat constitue un atout.

 

 

We offer

De functie heeft een maximumduur van twee jaar (twee contracten van een jaar). De vergoeding staat in verhouding tot de relevante ervaring.

La fonction aura une durée maximum de deux ans (deux contrats d’un an). La rémunération sera proportionnelle à l’expérience pertinente.

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • 2018-11-01
  =job.status_text

  Auditor

  Nationale Bank van België First Job
  1000 Brussel
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • 2015-09-01
  =job.status_text

  Actuary

  AON First Job
  1160 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: All study levels Regime: Full Time
 • 2015-03-04
  =job.status_text

  PERFORMANCE ANALYST

  AXIS First Job
  1000 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • 2015-09-21
  =job.status_text

  Junior Advisor Asset Management

  KPMG First Job
  1130 BRUSSELS
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time