Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussel

Nationale Bank van België

Financieel analist(e) - bachelor finance of wiksunde

Company description

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een bachelor met een financieel en/of wiskundig profiel voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en ververzekeringsondernemingen".

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die als doel hebben de continuïteit van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een multi-disciplinair team, waarbij zowel de juridische, de financiële, de actuariële en de IT- aandachtspunten bijeengebracht worden in een risicobeoordeling van de onderneming. Voor deze werkzaamheden baseert de dienst zich op de prudentiële informatie verstrekt door de onderneming en op de informatie die voortvloeit uit het samenwerkingsmodel met de erkende commissarissen. De aandachtspunten uit de risicobeoordeling worden met de leiding van de onderneming besproken; deze kunnen resulteren in een actieplan van de onderneming dat door de dienst wordt opgevolgd.

Job description

Binnen de dienst Prudentieel toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen is er een functie vacant in de divisie First Line Assessment (FILA). Deze divisie staat in voor de juridische en financiële  prudentiële eerstelijnscontroles van alle instellingen uit de sector.

De vacante functie situeert zich in het domein van de financiële analyse en heeft hoofdzakelijk betrekking op de uitvoering van financiële “first line” analyses. Deze analyses brengen de financiële risico’s van de ondernemingen in kaart en dienen als basis voor de bepaling van eventuele verdere prudentiële werkzaamheden. De analyses worden uitgevoerd op de prudentiële financiële gegevens, welke via een toepassing geëxploiteerd worden. De bevindingen uit deze analyses worden aangevuld met de bevindingen van de erkend commissarissen.

Deze analyses worden uitgevoerd in samenwerking - op inhoudelijk, methodologisch en technisch vlak – met de financiële analisten van de dienst.

Searched Profile

 • je bent houder van een bachelorsdiploma in een economische of wiskundige studierichting,
 • je bent bereid om je te specialiseren in de toegewezen bevoegdheidsdomeinen; ervaring hebben in het domein van de verzekeringsactiviteiten is een troef
 • je bent functioneel tweetalig NL/FR en je hebt een goede kennis van het Engels
 • je beschikt over sterke analytische vaardigheden en je hebt zin voor synthese
 • je bent gestructureerd, nauwkeurig en stipt
 • je hebt zeer goede kennis van Excel en basiskennis van Word, Outlook, Access en Powerpoint
 • je kunt zelfstandig maar ook in teamverband werken in een multidisciplinaire omgeving
 • je hebt zin voor organisatie en initiatief
 • je getuigt van aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties
 • je beschikt over redeneervermogen
 • je hebt bijzondere aandacht voor beroepsnormen en geheimhouding

We offer

Solliciteren kan tot 12 juli 2020

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  Adviseur Bank en Verzekeringen

  BNP Paribas Fortis First Job
  1950 Kraainem
  This job has multiple locations
  Study level: All study levels Regime: Full Time