Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussel

Nationale Bank van België

Financieel analist(e) - banken

Company description

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt financieel analisten voor haar dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen met de bedoeling om een wervingsreserve aan te leggen die in de komende weken en maanden gebruikt zal worden voor rekrutering.

Deze dienst staat in voor het toezicht op méér dan honderd kredietinstellingen en beursvennootschappen met uiteenlopende omvang, activiteiten en risicoprofielen. Het prudentieel toezicht heeft als doel erop toe te zien dat de individuele instellingen hun activiteiten uitoefenen en hun financiële risico’s beheren op een gezonde en voorzichtige manier, overeenkomstig de geldende reglementering.

Job description

Binnen deze dienst zal je verantwoordelijkheden toegewezen krijgen met betrekking tot één of meerdere instellingen. Je werkt binnen een multidisciplinair en zelfs internationaal toezichtsteam wanneer het toezicht in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) uitgeoefend wordt in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme (GMT).

Je zal toezien op de naleving van de prudentiële regelgeving door de financiële instellingen. Daarbovenop zal je de risico’s van de financiële instellingen en de financiële sector analyseren en hierover rapporteren. Tevens kan je gevraagd worden om mee te werken aan de ontwikkeling van de regulering en het toezichtbeleid van de financiële sector.

Searched Profile

  • je beschikt over een master of doctoraat in (toegepaste) economische wetenschappen, (handels)ingenieur of gelijkwaardig door ervaring
  • je hebt ervaring met bancaire regelgeving, financiële producten en/of boekhoudtechnieken (inclusief IFRS), FinTech of digitalisering, of je bent bereid om je in deze domeinen grondig in te werken
  • je beschikt over een analytisch vermogen en een synthetische geest
  • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
  • je bent assertief en beschikt over redeneervermogen en overredingskracht
  • je bent zelfstandig, maar ook bereid om in teamverband te werken in een multidisciplinaire omgeving
  • je bent bereid om in een internationale context te werken en eventuele buitenlandse verplaatsingen (ECB) te doen
  • je bent functioneel tweetalig NL/FR en je hebt een goede kennis van het Engels
  • je hebt bijzondere aandacht voor beroepsnormen en geheimhouding. 

We offer

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. Dus bieden we een aantrekkelijk martktcomform salaris, passend bij onze maatschappelijke rol. We streven naar een goede balans tussen werk en privé, zodat onze mensen de rust en inspiratie vinden om in hun werk te kunnen excelleren en hun expertise ten volle kunnen benutten. En we hebben moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden waarmee we inspelen op de behoeftes van onze diverse medewerkers.

Voor meer info, bekijk onze arbeidsvoorwaarden hier

Apply for this job

Articles you may want to read