Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussel

Regie der Gebouwen

Financieel specialist

Company description


De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

Job description

Als financieel specialist kan je ingezet worden voor:

Financieel specialist beheer gebouwen:

• U zorgt voor een opvolging van het budget volgens de begroting, maakt de nodige analyses en rapporteert de resultaten
• U verzorgt de financiële opvolging van immo- en facility verrichtingen, zorgt voor een correcte berekening en voert de nodige controles uit
• U verbetert de budgettaire monitoring, je stelt deze ter beschikking aan alle diensten en je leert de diensten ermee om te gaan.
• U bent in staat om de nodige financiële analyses te maken op basis van boekhoudkundige en budgettaire gegevens
• U helpt actief mee de veranderingen te verwezenlijken zodat de afdeling op een optimale wijze kan functioneren en haar waarden kan uitdragen naar zowel haar interne als externe klanten.
• U houdt uw kennis over budgetbeheer en de u toegewezen taken bij en wisselt ze uit zodat een uitgebreide documentatie kan samengesteld worden over de procedures die verbonden zijn aan de financiële processen

Ofwel voor

Financieel specialist boekhouding:

• U bent in staat om de nodige financiële analyses te maken op basis van boekhoudkundige en budgettaire gegevens
• U helpt mee met de realisatie van de maandelijkse afsluitingen en de jaarafsluiting binnen de vereiste termijn ;
• U verzamelt gegevens, vervolledigt ze en verwerkt ze administratief en boekhoudkundig om dossiers en bestanden met volledige en correcte informatie beschikbaar te hebben;
• U controleert documenten en gegevens om te verzekeren dat procedures en regelgeving gerespecteerd worden;
• U wisselt informatie uit, formuleert adviezen en beantwoordt vragen van collega’s en derden;
• U houdt uw kennis over boekhouding en de u toegewezen taken bij en wisselt ze uit zodat een uitgebreide documentatie kan samengesteld worden over de procedures die verbonden zijn aan de financiële processen;
• U helpt actief mee de veranderingen te verwezenlijken zodat de afdeling op een optimale wijze kan functioneren en haar waarden kan uitdragen naar zowel haar interne als externe klanten. 

Searched Profile

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

We offer

Je wordt aangeworven als Financieel specialist (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: 38093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 

  • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
  • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot recuperatie van overuren, mogelijkheid tot telewerk).
  • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
  • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
  • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
  • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee u bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van het federale vastgoedpark.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Apply for this job

Articles you may want to read