Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Geomaticus (m/v/x)

Company description

FR : (NL volgt hieronder)

Selor
est le partenaire RH de plus de 150 services publics différents.

Selor recrute principalement des collaborateurs pour l'administration fédérale mais également pour les communautés et les régions.

A côté de cela, Selor organise également les tests pour le secteur du gardiennage et de la sécurité ainsi que les tests linguistiques.

Vous trouverez un large éventail d’offres d’emploi toutes orientations sur www.selor.be. Chaque offre d'emploi reste en moyenne 17 jours en ligne. De nouvelles offres sont publiées chaque semaine.

Enregistrez-vous dans Mon Selor. Ensuite vous pourrez postuler pour une offre d'emploi qui vous intéresse et pour laquelle vous êtes qualifié.

Nous analyserons votre profil et nous vous ferons passer des tests pour vérifier que vous avez les compétences nécessaires pour exercer la fonction.

Plusieurs emplois sont régulièrement ouverts aux étudiants en dernière année, n’hésitez donc pas à déjà créer votre compte ‘Mon Selor’.

NL

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Je vindt een grote waaier van vacatures op www.selor.be. Elke vacature blijft gemiddeld 17 dagen online en wekelijks worden er nieuwe gepubliceerd.

Registreer je eerst in Mijn Selor. Daarna kan je solliciteren voor een aanbieding die jou interesseert en waarvoor je in aanmerking komt.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Job description

PAS OP ! VANAF 25/11/2019 -> Er is 1 plaats bij de directie ‘Grondslag en Kwaliteitscontrole’ van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). (Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel).

Het NGI wil een open instituut zijn. Het strategische plan van het NGI weerspiegelt bovendien de wil om het algemeen belang te dienen en de duurzame ontwikkeling van onze samenleving actief te steunen.

Je zal verantwoordelijk zijn voor, of meewerken aan volgende opdrachten:

 • In het kader van het ‘Active Geodetic Network’ (AGN): Verwerking van GNSS waarnemingen, berekeningen met de Bernese GNSS Software, analyse van de resultaten, communicatie en coördinatie met de Gewesten.
 • In het kader van de Belgische geodetische netwerken: Verwerking van de waarnemingen (diverse meettechnieken), berekening met commerciële software, analyse van de resultaten en terugkoppeling naar de terreinploegen.
 • In het kader van GPSBru (GNSS RTK dienstverlening in het Brussels Gewest): Verwerking van GNSS waarnemingen met behulp van de GNSmart software om de RTK-dienstverlening in het Brusselse Gewest te verzekeren.
 • Voor de drie bovenvermelde activiteiten: de nodige scripts schrijven om de verwerkingsprocessen te automatiseren en indien nodig de dataformaten aan te passen.
 • Voor de database van de geodetische punten: de terreinploegen assisteren voor het invoeren van gegevens en de nodige queries opstellen.
 • Voor de gebruikers van de geodetische punten: vragen beantwoorden via e-mail of telefoon.
 • Expertise opbouwen op vlak van geodetische referentiesystemen en coördinatentransformaties.
 • Contacten opbouwen en onderhouden met buitenlandse instanties die verantwoordelijk zijn voor de nationale geodetische netwerken. Deelnemen aan internationale congressen of symposia.
 • In beperkte mate meetopdrachten in het terrein uitvoeren.
 • De ontwikkeling van nieuwe geodetische meet- of rekentechnieken opvolgen, eventueel testen en introduceren in de dienst.

Voor de softwarepakketten die bij deze opdrachten worden gebruikt, zal een opleiding voorzien worden, intern of extern.

Searched Profile

Diploma van master of science in de geomatica en de landmeetkunde.

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019 -2020 voor het behalen van het vereiste diploma.

We offer

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • tussenkomst in de kosten voor kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • 26 dagen verlof per jaar
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen (tot 2 dagen per maand)
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Apply for this job

Articles you may want to read