Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Inspecteur dierenartsen - slachthuizen - Lokale Controle Eenheden (m/v/x)

Company description

FR : (NL volgt hieronder)

Selor
est le partenaire RH de plus de 150 services publics différents.

Selor recrute principalement des collaborateurs pour l'administration fédérale mais également pour les communautés et les régions.

A côté de cela, Selor organise également les tests pour le secteur du gardiennage et de la sécurité ainsi que les tests linguistiques.

Nous analyserons votre profil et nous vous ferons passer des tests pour vérifier que vous avez les compétences nécessaires pour exercer la fonction.Plusieurs emplois sont

régulièrement ouverts aux étudiants en dernière année, n’hésitez donc pas à déjà créer votre compte ‘Mon Selor’.


NL

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Job description

Er zijn meerdere plaatsen bij de Lokale Controle Eenheden (LCE) van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV). 

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, word je naam opgenomen in een lijst waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's.

Je voert voornamelijk inspecties uit in slachthuizen en let in het bijzonder op de goede hygiënepraktijken, de autocontrole op basis van het Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dierziekten, geneesmiddelen voor dieren en de afvalproblematiek daaromtrent. 

Je belangrijkste taken zijn:

Je neemt ter plaatse de noodzakelijke maatregelen: toelating, waarschuwing, proces verbaal, beslag, sluiting,…
Je zorgt voor de administratieve opvolging van inspectie missies (opstellen van inspectierapporten, gegevens indienen in de applicaties, klassement) en je zorgt voor de opvolging (kwantitatief en kwalitatief) van controles en de desbetreffende rapportering.
Je biedt de nodige ondersteuning aan de verantwoordelijken van de LCE (Lokale Controle Eenheid) en je biedt technische ondersteuning aan controleurs en de dierenartsen met opdracht.
Je geeft de nodige uitleg aan de toezichthoudende autoriteiten (politie, parket,...) en aan operatoren over de wetgeving, de objectieven en de doeleinden van het FAVV.
Je actualiseert je kennis van de wetteksten, reglementering en de bestaande rechtspraak inzake de voedselveiligheid.
Je werkt in het kader van ISO9001 certificering en ISO17020 accreditatie. Je volgt bestaande procedures en stelt verbeteringen voor.

De uitoefening van deze functie vergt onregelmatige werkuren en het gebruik van een eigen voertuig. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds of in het weekend controles dient uit te voeren. 

Ontdek hier meer over de inspecties van het FAVV in het slachthuis.

Searched Profile

Diploma Master in diergeneeskunde (basisopleiding van 2de cyclus) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

We offer

Voordelen

 • kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid(0,3573 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • beschikken over een laptop
 • tussenkomst in de kosten van je internetverbinding
 • tussenkomst in de kosten van je mobiele communicatie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid om overuren op te nemen
 • allerlei sociale voordelen
 • flexibel uurrooster in een 38-urenwerkweek
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart.
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs