Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Junior BI Expert / Data scientist (m/v/x)

Company description


De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen, zoals digitale transformatie, human ressources, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

Om de meeste van zijn opdrachten uit te voeren, steunt de FOD BOSA, die een fusie is van verschillende FOD's, op meerdere geautomatiseerde beheersystemen. De convergentie van vakgebieden en de uitgebreidheid van de dienstencatalogus creëren opportuniteiten en uitdagingen op het vlak van data governance.

De exploitatie van gecombineerde data impliceert bijvoorbeeld dat datamodellen moeten worden geharmoniseerd, datastromen en -verwerking moeten worden gestroomlijnd, data moeten worden geauthenticeerd, analytische processen moeten worden versneld, enz.

Bovendien maken de vele actoren (zoals beheerders, eigenaars, consumers, …) de uitlijning complexer. Die uitlijning is echter noodzakelijk om de samenhang te waarborgen waarop de transversale processen moeten kunnen steunen.
 

Het Business Intelligence Competence Center (BICC) maakt deel uit van het DG Begroting en Beleidsevaluatie. Het valoriseert de gegevens van de verschillende businesspijlers in de vorm van rapporteringsproducten die de strategische en operationele beslissingen ondersteunen. Het stelt een catalogus met standaardproducten voor elke businesspijler en hun netwerken ter beschikking.

De dienst BICC wil zijn team versterken in verschillende expertisedomeinen, zoals analyse, modellering, ontwikkeling, design, opleidingen, enz., om zijn assortiment producten en diensten alsook de doelgroepen uit te breiden.

Wil je werken in een innovatief domein en meewerken aan veelbelovende projecten? Kom naar ons!

Heb je niet de nodige expertise? We hebben het gepaste opleidingstraject voor jou. Niet twijfelen dus!

Job description

Concreet:

 • Je verzamelt en analyseert de businessbehoeften.
 • Je analyseert de impact van BI.
 • Je genereert de datastromen en datamodellen voor de rapporteringsproducten.
 • Je werkt mee aan het data management door het up-to-date houden van de data dictionary.
 • Je vertaalt functionele aanvragen in technische specificaties.
 • Je ontwikkelt nieuwe producten.
 • Je levert steun bij de tests voor de validering van de producten.
 • Je documenteert je producten en je leidt de gebruikers op zodat ze zich ermee vertrouwd maken.
 • Je ondersteunt het proces voor de verbetering van de kwaliteit van de data door business monitoringtools te ontwikkelen.
 • Je ondersteunt de gegenereerde producten door incidenten op te lossen of verdere ontwikkelingen te realiseren.
 • Je volgt de facturen op en controleert ze, je keurt de timesheets van de consultants goed en je ziet erop toe dat het toegekende budget in acht wordt genomen.
 • Je onderhoudt relaties met het kabinet en de politiek.
 • Je leidt de workshops met de stakeholders.

   

Searched Profile

 • Je hecht veel belang aan kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Je wilt de dienst BICC mee helpen uitbouwen en er zichtbaarheid aan geven.
 • Je wilt in een projectteam aan de slag gaan.
 • Je wilt werken in een team van professionals op het vlak van business intelligence en bent bereid ideeën en kennis uit te wisselen met de collega's.
 • Je bent bereid om een opleidingsprogramma op maat te volgen, om je verder te ontwikkelen in het team en om op eigen houtje nieuwe kennis te verwerven.
 • Je bent in staat om analyses uit te voeren die de ontwikkeling van nieuwe producten ondersteunen.
 • Je bent in staat om werkgroepen te leiden, gegevens samen te vatten en opportuniteiten te identificeren.
 • Je kunt didactische en gestructureerde documentatie voor de eindgebruikers opstellen.
 • Je kunt zelfstandig problemen oplossen.

Een goede motivatie voor de functie is eveneens noodzakelijk.

Pluspunten:

 • Je hebt een goede kennis van het Frans.
 • Je hebt ervaring in de BI-wereld.

We offer

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen. 

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs