Back to all First jobs

Thumb

First Job

Schaerbeek

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Jurist (m/v/x)

Company description

De Juridische dienst van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) bestaat uit een team van 15 (Nederlandstalige en Franstalige) personen en zorgt voor de interpretatie, de toepassing en het doen naleven van nationale en Europese regelgeving aangaande elektronische-communicatie. Onze juristen bereiden ook administratieve besluiten, ontwerpen van wetteksten en verordeningsteksten. Verder bieden ze een juridische bijstand aan de andere diensten van het BIPT bij de uitoefening van hun opdrachten.

Het BITP zoekt momenteel een (m/v/x) jurist

Job description

  • Je verstrekt advies over de reglementering in voorbereiding en maakt de juridische analyses als interne ondersteuning van het BIPT om als regulator van de sector geloofwaardig en doeltreffend te kunnen optreden.
  • Je zet de juridische analyses om in pragmatische conclusies om een stevig onderbouwd standpunt te kunnen aannemen.
  • Je onderhoudt dagelijkse contacten met je collega's (economen, ingenieurs, …) om je juridische standpunt te verenigen met hun respectievelijke benadering van de te behandelen dossiers.
  • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.
  • Je houdt contact met de operatoren en andere spelers in de Belgische elektronische communicatiesector en/of in de Belgische postsector, met de andere nationale politieke, administratieve of gerechtelijke overheden, met organisaties ter bescherming van de rechten van de gebruikers, alsook met supranationale (bijv. Europese Commissie) of buitenlandse organisaties (regulatoren van andere landen, BEREC), en neemt af en toe deel aan nationale of internationale vergaderingen. 

Searched Profile

  • Je hebt een master in de rechten of bent doctor in de rechten. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.
  • Je communiceert schriftelijk: je brengt gegevens, ideeën en meningen schriftelijk correct over met de juiste structuur en terminologie, en zonder taalfouten. 

We offer

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
Apply for this job

Articles you may want to read