Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Opmeter bij Antenne Opmetingen (startbaanovereenkomst)

Company description

Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Job description

De functie bestaat uit het uitvoeren van werken voor de Antenne Opmetingen die bevoegd is voor:

 • de opmetingswerkzaamheden in het kader van de afbakening van de kadastrale percelen
 • de verbetering van het kadastraal percelenplan
 • de afbakening van de administratieve grenzen

De opmeter werkt onder leiding van de titularis van de antenne Opmetingen, waarvan hij afhangt.

Opdrachten en taken

De opmeter heeft, onder andere, de volgende opdrachten en taken:

 • meetopdrachten uitvoeren en binnenskamers werken teneinde het kadastraal percelenplan bij te werken en te verbeteren
 • omzetten van de informatie in de dossiers opmetingen, het bijwerken van de bestanden en pertinente informatie identificeren en omzetten naar een gestandaardiseerde vorm die bruikbaar is voor anderen (plans, bestanden, …) teneinde volledige en bijgewerkte informatie te bekomen op basis van de gedane opmetingen op terrein te hebben of op basis van dossiers, die geconsulteerd en gebruikt kan worden door anderen
 • meewerken aan de voorbereiden van de opmetingswerken teneinde de doelstellingen van het project te realiseren
 • verbeteren van de geometrie van het perceel teneinde de INSPIRE-normen te respecteren
 • inlichtingen geven aan gebruikers betreffende de cartografische gegevens teneinde hen te informeren en te antwoorden op hun vragen

Searched Profile

Vereist diploma: 
Bachelor

Voornaamste generieke competenties

 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s
 • Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing
 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden

Andere generieke competenties

 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Beschikken over en tonen van de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren;
 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden;
 • Gericht analyseren van gegevens en kritisch analyseren van informatie.

We offer

Wij bieden

 • Een gevarieerd werk in teamverband
 • Een aantrekkelijke functie met verantwoordelijkheden
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  250 Bachelors

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time