Back to all First jobs

Thumb

First Job

Antwerpen

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

projectingenieur

Company description

Mobiliteit en Openbare Werken is een onderdeel van de Vlaamse overheid, bevoegd voor zowat alles wat met verkeer, mobiliteit, waterwegen, infrastructuur en openbare werken te maken heeft.

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is één van de 9 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. MOW staat op een duurzame manier in voor een veilige, vlotte en slimme mobiliteit en voor het geïntegreerd en efficiënt beheren en realiseren van infrastructuur ten dienste van maatschappij en economie in Vlaanderen.

Job description

De functie van projectingenieur situeert zich binnen de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare werken. Je komt terecht in de cel Havens en Districten Schelde van de afdeling. 

Als projectingenieur sta je in voor het leiden van bouwkundige projecten en studies (plannen, ontwerpen, afhandelen van procedures, opvolging van uitvoering der werken) in de havens van Antwerpen en Gent (vb. sluizen, havendammen, staketels...). Deze projecten zijn heel divers van aard. In de haven van Antwerpen zijn we volop bezig aan de renovatie van de Boudewijnsluis en bouw van een nieuwe Boudewijnbrug.

We zitten in de uitwerkingsfase van het planproces voor bijkomende containerbehandelingscapaciteit en de multimodale ontsluiting ervan in Antwerpen. Als deze fase afgerond is starten we met de bouw ervan. Verder dient ook alle bestaande infrastructuur (oevers, havendammen, staketsels, …) in beide havens onderhouden en, waar nodig, vervangen te worden.

Als projectingenieur neem jij de rol op van leidinggevend ambtenaar en werk je projectmatig samen met een groep van technische mensen (vb. werftoezichters, landmeters, tekenaars...) en een (financieel en administratief) dossierbeheerder.

Meer concreet verzamel je informatie, geef je begrotingstechnisch advies om de begrotingsopmaak te ondersteunen, leg je contacten om een project te starten en erover te rapporteren, maak je ontwerpen op en kijk je deze na, behoud je de kwaliteit en voer je administratieve taken uit.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Searched Profile

Je hebt een masterdiploma in de Ingenieurswetenschappen bij voorkeur Bouwkunde.
Bij voorkeur heb je een eerste werkervaring in werfopvolging, maar pas afgestudeerden (schooljaar 2019-2020) komen ook in aanmerking.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Technische kennis over uitvoering van werken (vb. kaaimuren, bruggen, sluizen…) is een troef.
Je kan vlot werken met PC en met de hedendaagse software. Kennis van Autocad is een pluspunt.
Je hebt kennis van wetgeving en reglementering op vlak van overheidsopdrachten, milieuwetgeving, ruimtelijke ordening… dan vormt dit een sterke troef. Beschik je nog niet over deze kennis, dan wordt er opleiding (on the job en via cursus) voorzien.

We offer

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - glijdende werkuren - mogelijkheid tot telewerk 

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.812,79 (0 jaar ervaring - salarisschaal A121) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden. 

Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Apply for this job

Articles you may want to read