Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Service Designer (m/v/x) STARTBAANOVEREENKOMST

Company description


FR : (NL volgt hieronder)

Selor
est le partenaire RH de plus de 150 services publics différents.

Selor recrute principalement des collaborateurs pour l'administration fédérale mais également pour les communautés et les régions.

A côté de cela, Selor organise également les tests pour le secteur du gardiennage et de la sécurité ainsi que les tests linguistiques.

Vous trouverez un large éventail d’offres d’emploi toutes orientations sur www.selor.be. Chaque offre d'emploi reste en moyenne 17 jours en ligne. De nouvelles offres sont publiées chaque semaine.

Enregistrez-vous dans Mon Selor. Ensuite vous pourrez postuler pour une offre d'emploi qui vous intéresse et pour laquelle vous êtes qualifié.

Nous analyserons votre profil et nous vous ferons passer des tests pour vérifier que vous avez les compétences nécessaires pour exercer la fonction.

Plusieurs emplois sont régulièrement ouverts aux étudiants en dernière année, n’hésitez donc pas à déjà créer votre compte ‘Mon Selor’.

NL

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Je vindt een grote waaier van vacatures op www.selor.be. Elke vacature blijft gemiddeld 17 dagen online en wekelijks worden er nieuwe gepubliceerd.

Registreer je eerst in Mijn Selor. Daarna kan je solliciteren voor een aanbieding die jou interesseert en waarvoor je in aanmerking komt.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Job description

Er is 1 plaats bij het DG Digitale Transformatie, van de FOD Beleid en Ondersteuning (Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel).

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Het DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf. Het DG Digitale Transformatie neemt het dienstenpakket vroeger aangeboden door Fedict over.

Concreet levert het DG Digitale Transformatie een reeks diensten:

 

 

 • uitwerken van de strategie en de digitale normen van de regering 
 • uitvoeren en controleren van de digitale transformatie van de federale overheid 
 • ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,…) 
 • waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijkse rapportering aan de regering.
   

Ben jij de service designer die de ambitie deelt om de online overheidsdienstverlening naar een hoger niveau te tillen? DG Digitale Transformatie is op zoek naar een service designer die het technisch coördinatieteam kan ondersteunen in de context van het Single Digital Gateway project.

Context:

De Single Digital Gateway wordt dé digitale toegangspoort voor de Europese Unie. Deze zal Europese burgers en bedrijven online toegang verschaffen tot informatie, procedures en diensten voor ondersteuning. Zo vinden ze sneller en eenvoudiger de juiste informatie die ze nodig hebben om te wonen, studeren of werken in een andere EU-lidstaat. Het technisch coördinatieteam faciliteert op Belgisch vlak de technische implementatie vanuit een user-centric aanpak.

Je takenpakket:

 • Het kaderen van een uitdaging vanuit het oogpunt van de gebruiker (o.a. desk research, benchmark,…).
 • Organiseren en/of uitvoeren van gebruikersonderzoek en het delen van de inzichten. 
 • Het visualiseren van de huidige gebruikersbeleving met pijnpunten en hoogtepunten (user journey).
 • Het mappen van de user journeys op bestaande en/of nieuwe technische bouwblokken.
 • Het faciliteren van co-creatie processen en workshops om tot mogelijke oplossingen te komen (ideation en brainstorm technieken) en het aligneren van verschillende stakeholders. 
 • Het prototypen en testen van de digitale contactpunten.
 • Plannen van de implementatie en uitrol van nieuwe diensten a.d.h.v roadmap, service blueprints, succes indicatoren… 
 • Het bijdragen tot en delen van kennis rond user-centered design en service design binnen de overheid (bijdragen aan opleidingen, lezingen, artikels, tools).
 • Ondersteuning bij de projectaanpak.

Enkele voorbeelden van projecten en activiteiten zijn:

 • Het uitvoeren van interviews met Europeanen die net naar België zijn verhuisd, in het kader van het project “Single Digital Gateway”. 
 • Het organiseren van een workshop met verschillende overheidsdiensten rond een gedeeld gebruikersprofiel. 
 • Het delen van je ervaring op een project in de vorm van een artikel en tools voor het Digital Playbook. 
 • Organiseren en/of geven van een infosessie “Service design in de overheid” voor geïnteresseerde ambtenaren. 
 • Deelnemen of bijdragen aan een hackathon of conferentie als ambassadeur van BOSA DG Digitale Transformatie.

Searched Profile

Ofwel een diploma van bachelor ofwel een diploma van master.

Je hebt een relevante ervaring in een domein van user-centered design, service design of UX design (professioneel, stages, eindwerk...).

Voorwaarden startbaanovereenkomst  

Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.
Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

We offer

Loon

Minimum aanvangswedde: 29.725 EUR (niveau B) of 38.093 EUR (niveau A) (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 

 

 • glijdende werkuren in een 38-uren week (als je gemiddeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 12 dagen inhaalrust per jaar) 
 • 26 dagen verlof per jaar 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • mogelijkheid tot telewerk 
 • beschikken over een gsm en laptop met tussenkomt in de gsm-kosten 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (ons gebouw bevindt zich op minder dan 5 minuten wandelen van het station Brussel-Noord) 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk komt 
 • mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezin 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs