Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

System Administrator - Master (startbaanovereenkomst)

Company description


Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Job description

Heb je een passie voor netwerken, virtualisatie, application servers en/of informatiebeheerssystemen (databanken, content management systemen, Filenet), dan ben je één van de system engineers die we zoeken om te werken aan een betere IT-omgeving voor 24.000 collega’s en voor alle Belgen die gebruik maken van Internet-diensten van de FOD Financiën.

 • Je verzekert de optimale werking van de toepassingen die operationeel zijn op een performante informatica-infrastructuur met een gepaste beschikbaarheidsgraad.
 • Je waakt permanent over de goede werking van alle onderdelen van de informatiesystemen voor de productie en de ontwikkeling teneinde de continuïteit en de kwaliteit van de verwachte diensten te garanderen.
 • Je definieert, implementeert en verzekert de monitoring van de technische aspecten van de informatiesystemen (inclusief aspecten van systeemarchitectuur, netwerken, databanken, programmastructuren).
 • Je verfijnt de parameters voor het afstellen van de exploitatiesystemen, met het oog op een optimaal gebruik.
 • Je bestudeert de werkprocedures, de informatiestromen, de input en de output om alle gegevens te inventariseren en hun relevantie te registreren.
 • Je realiseert een algemeen conceptueel model dat als basis dient voor de verwerking en uitwisseling van geïnformatiseerde gegevens.
 • Je verzekert de realisatie van de nodige procedures en middelen m.b.t. het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen hardware- en andere problemen.

Er zijn minimum 5 vacatures (NL/FR) bij Service Operations van de Stafdienst Informatie – en CommunicatieTechnologie (link is external) (ICT) van de FOD Financiën (link is external) (Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De dienst Service Operations staat in voor de levering en het dagelijks beheer van de infrastructuur en de technische diensten nodig voor de ontwikkeling en levering van business toepassingen. De System engineers zijn verdeeld over 5 teams en houden zich bezig met het ontwerpen en het bouwen van technische services of systemen, het beheersen van de complexiteit en het bewaken van de systeemlevenscyclus bv. network, virtualisation, storage, Bluestack, Filenet, Windows, Linux, WindowsApps, enz…

De Stafdienst ICT staat in voor het verschaffen van een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat moet stellen hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business aan het informatiesysteem in meer of mindere mate vereisten volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit, betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën:

Dit omvat het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamateriaal en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen.
Het omhelst het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met specifieke bedrijfstoepassingen.
Het is de verantwoordelijkheid van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie om de ICT-standaarden en fundamenten te definiëren, uit te bouwen en het respecteren ervan te bewaken.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Searched Profile

Vereist diploma 
Master

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

Je hebt een goede kennis van Linux systeembeheer.

We offer

-

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  ICT SERVICEDESK MEDEWERKER

  FANC First Job
  1000 Brussel
  This job has multiple locations
  Study level: All study levels Regime: Full Time
 • =job.status_text

  COLLABORATEUR ICT SERVICEDESK

  AFCN First Job
  1000 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: All study levels Regime: Full Time