Back to all First jobs

Thumb

First Job

Zwijnaarde

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

teamcoördinator terreinproeven

Company description

Mobiliteit en Openbare Werken is een onderdeel van de Vlaamse overheid, bevoegd voor zowat alles wat met verkeer, mobiliteit, waterwegen, infrastructuur en openbare werken te maken heeft.

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is één van de 9 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. MOW staat op een duurzame manier in voor een veilige, vlotte en slimme mobiliteit en voor het geïntegreerd en efficiënt beheren en realiseren van infrastructuur ten dienste van maatschappij en economie in Vlaanderen.

Job description

Als teamteamcoördinator terreinproeven zorg je er voor dat geotechnische proeven op administratief vlak en op terrein zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd worden. Hierbij coördineer je de verschillende uitvoerende teams. De teamcoördinator terreinproeven stuurt een 9-tal uitvoerders  aan die in ploegverband samenwerken en daarbij dagdagelijks voor onverwachte problemen komen te staan (technische uitvoeringsproblemen, gewijzigde omstandigheden, ...). 
Op het terrein zal je naast de praktische voorbereidingen ook de nutsleidingen inventariseren en zal je rekening houden met mogelijke aanwezigheid van vervuiling en/ CTE’s,. Verder zal je uitvoeringslocaties uitzetten en opmeten met RTK-GPS.

Als teamcoördinator terreinproeven zal je aannemers aansturen, opvolgen en controleren in het kader van de aanneming voorputten, sonderingen en boringen. Je zal instaan voor het maken van voorputten voor het lokaliseren van de ondergrondse nutsleidingen en uitbesteden van sonderingen en boringen. Dit alles heeft als doel het onderzoek en de adviezen van de afdeling of van de klant binnen de vooropgestelde termijn te staven met goed onderbouwde meet- en testresultaten.

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je terugvindt op volgende site https://bouwmeeaanvlaanderen.be/?id=53&vac=6912. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Searched Profile

Je hebt een bachelordiploma in een technische richting, bij voorkeur in de bouwkunde.
Relevante werkervaring is een pluspunt, alsook ervaring met het aansturen van mensen in een controlerende functie (vb. aannemers).
Schoolverlaters mogen ook deelnemen.

Je hebt een rijbewijs B. Heb je een rijbewijs BE dan is dit een pluspunt.

Je technische competenties:

 • Je hebt theoretische en praktische toegepaste kennis van de geotechnische materie; in het bijzonder de sonderingen en boringen of bent bereid deze te verwerven.
 • Je kan vlot (leidings)plannen lezen en interpreteren.
 • Je hebt een goede IT kennis (software- en randapplicaties en werken met MS Office).
 • Je hebt gespecialiseerde kennis van uitvoeringsaspecten van topografische metingen (uitzetten, opmeten, onderzoekslocaties, hoogtepeilen) of bent bereid deze te verwerven. Bij voorkeur kan je werken met RTK-GPS.
 • Je hebt notities van kwaliteitssystemen (ISO900, ISO 17025).

We offer

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - glijdende werkuren - mogelijkheid tot telewerk  
Je bruto salaris bedraagt minimaal € 2.419,99 euro (0 jaar ervaring - salarisschaal B111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.  
Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  assistent werfleider wegenbouw

  Agentschap Wegen en Verkeer First Job
  9000 Gent
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time