Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Terreincartograaf (m/v/x)

Company description


Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Je vindt een grote waaier van vacatures op www.selor.be.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Er is 1 plaats bij de directie ‘Grondslag en Kwaliteitscontrole’, van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) (Kortenberglaan 115, 1000 Brussel).

Job description

Je wordt tewerkgesteld in de directie ‘Grondslag en Kwaliteitscontrole’ van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Deze directie wordt onderverdeel in twee diensten, enerzijds de dienst “Terrein” (G/TER) die instaat voor planimetrische en altimetrische grondslagen, met de topografische opmetingen en bijbehorende werken. En anderzijds de dienst “Kwaliteitscontrole” (G/QC) die zich richt op het kwaliteitsbeheer en de kwaliteitscontrole. Deze vacature situeert zich meer specifiek in de dienst G/TER. Deze dienst is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van de Belgische geodetische netwerken, de verankering van deze netwerken in de Europese referentiesystemen en de verspreiding van de informatie over Belgische geodetische merktekens naar de gebruikers. Ze bestaat uit 15 medewerkers die hoofdzakelijk als terreincartograaf werken, onder leiding van een geograaf. De andere dienst (Kwaliteitscontrole) bestaat uit 5 medewerkers, met één leidinggevende.

Als cartograaf produceer je zelfstandig geodetische informatie door gegevens te verzamelen, te klasseren en te verwerken. Hieronder zijn volgende taken begrepen:

Je verplaatst je met de dienstwagen naar de terreinen om verkenning uit te voeren.
Je kiest (in overleg met het diensthoofd) de geschikte meetmethode(s) voor het project.
Je evalueert de metingen op kwaliteit en volledigheid en stuurt eventueel bij.
Je verzamelt alle gegevens voor de definitieve verwerking in het bureel.
Je stelt het rapport op van de verwerkte gegevens.
Je kent de mogelijkheden van alle softwarepakketten binnen de dienst en kan verschillende ervan toepassen.
Je ziet toe op het onderhoud van de gebruikte instrumenten en hardware.

Daarnaast heb je een ondersteunende functie:

Je stuurt de teams van topografische assistenten aan en assisteert indien nodig.
Je schat terreinsituaties correct in en neemt op basis daarvan op het terrein de nodige beslissingen.
Je beheerst de gebruikte meettoestellen ten gronde en biedt op basis van deze kennis steun aan collega’s.

Searched Profile

OFWEL een diploma van bachelor EN een vereiste ervaring van minstens 2 jaar in het domein van landmeetkunde, verdeeld over onderstaande taken:

 • het selecteren en toepassen van zelfstandig landmeetkundige meettechnieken
 • het verwerken van meetgegevens met de nodige precisie

OFWEL een diploma van bachelor in een afdeling landmeten, bouwkunde, geografie, geomatica of vastgoed.

We offer

Loon

Minimum aanvangswedde: 29255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar.
Apply for this job

Articles you may want to read