Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Verbindingsofficier Markttoezicht voor België (m/v/x)

Company description

Selor rekruteert één verbindingsofficier markttoezicht voor België (m/v/x) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid streeft ernaar om een betrouwbare partner te zijn voor al haar stakeholders. Ze communiceert transparant naar alle betrokken partijen. Bij haar acties besteedt ze specifiek aandacht aan de consumenten, de ondernemingen en meer bepaald de K.M.O.’s. Haar initiatieven moeten gedragen worden door het geheel van de betrokken partijen en moeten zo eenvoudig mogelijk en praktisch toepasbaar zijn. De medewerkers blinken uit door hun technische en wetenschappelijke kennis en door hun neutraliteit zijn zij de referentie bij vragen over de toepassing van de wetgeving. De opdracht van de algemene directie kan dus als volgt worden verwoord: "Zorgen voor een competitieve en evenwichtige werking van de technische goederen- en dienstenmarkt door te reglementeren, te vergunnen, te handhaven, te onderzoeken en te coördineren."

Job description

 • Je vindt het essentieel dat producten op de markt voldoen aan de opgestelde eisen en je hecht belang aan de veiligheid ervan voor de gebruikers? Lever dan jouw bijdrage door voor deze functie te solliciteren! Als verbindingsofficier krijg je de kans om doeltreffender markttoezicht te bevorderen, de bescherming van gebruikers en consumenten te verhogen en daar bovenop een eerlijke concurrentie en het vrije verkeer van goederen te garanderen. De functie van verbindingsofficier is nieuw en wordt ondergebracht bij het Centraal Meldpunt voor Producten.
 • Het interesseert jou om een grote opdracht vanaf het begin aan te pakken. Je werkt, in nauw overleg met jouw leidinggevende, aan de opstart van het Belgische Verbindingsbureau en bepaalt de taken van het bureau, identificeert de Belgische stakeholders en bouwt een netwerk uit. Daarna sta je ook in voor het beheer van dit bureau. Deze opdracht kadert in de Europese Verordening (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten.
 • Je bent communicatief sterk en brengt hierdoor mensen en meningen samen. Je werkt een nationale strategie voor markttoezicht en handhaving uit samen met de verschillende nationale markttoezichtautoriteiten en de douane. Je hebt nauwe contacten met hen via de IEC (Interministeriële Economische Commissie) en zorgt ervoor dat de strategie rekening houdt met alle sectoren. Je evalueert frequent de strategie en communiceert hierover naar alle betrokken partijen.
 • Je neemt de tijd om alle beschikbare informatie grondig na te lezen en te verwerken. Je analyseert hiervoor de Engelstalige documenten die ter beschikking worden gesteld ter voorbereiding van de verschillende vergaderingen. Ook schrijf je de nationale strategie uit.
 • Je wil Europa overtuigen van het Belgische standpunt rond markttoezicht en de samenwerking tussen nationale en Europese autoriteiten bevorderen. Je vertegenwoordigt België en neemt deel aan Europese vergaderingen en fora (bv. het Unienetwerk voor productconformiteit en ICSMS-coördinatievergaderingen). Je beoordeelt verzoeken voor wederzijdse bijstand van andere lidstaten en verleent ondersteuning waar nodig (bv. wanneer deadlines niet gehaald worden).
 • Je streeft ernaar dat alle gegevens rond productveiligheid nauwkeurig bijgehouden worden, beschikbaar zijn voor consumenten en fabrikanten en correct worden doorgegeven aan Belgische en Europese autoriteiten. Je zorgt ervoor dat de ICSMS-databank, die informatie over productveiligheid bevat, in België correct gebruikt wordt. Je bepaalt en beheert de Belgische toegangen en biedt opleiding en ondersteuning aan. Je gaat steekproefsgewijs na of het systeem op een correcte manier gebruikt wordt en doet suggesties ter verbetering van de databank aan de Europese Commissie.

Searched Profile

Diploma van master.

We offer

Loon

Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 31 dagen jaarlijks verlof
 • mogelijkheid tot telewerk
 • mogelijkheid tot geldelijke valorisatie van relevante eerdere werkervaring (op voorwaarde dat een tewerkstellingsattest en functiebeschrijving worden voorgelegd)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • 2020-07-13
  =job.status_text

  Jurist (m/v/x)

  Selor First Job
  1000 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time
 • 2020-06-19
  =job.status_text

  Beheerscontroleur (m/v/x)

  Selor First Job
  1000 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: All study levels Regime: Full Time
 • =job.status_text

  HR Medewerker (m/v/x)

  Selor First Job
  1000 Brussels
  This job has multiple locations
  Study level: Master Regime: Full Time