Back to all Internships

Thumb

Internship

KESSEL-LO

De regenboog

Cultuurbeschouwelijk onderricht

Job description

Heb jij zin om mee het verschil te maken? Voel jij je geroepen om flexibel en zelfsturend aan de slag te gaan? Wij zijn een groep geëngageerde ouders die ervoor kiezen om hun kind tijdens de lagere school een brede waaier cultuur- en maatschappelijke thema's te laten ontdekken in de vorm van een vrijstelling voor de levensbeschouwelijke vakken. Deze momenten worden ingevuld door actuele en gevarieerde lesjes doorspekt met een bezoek, een creatief moment, theologische invullingen, .. maar vooral een moment om te filosoferen over deze thema's. Deze lesmomenten worden gedurende één vaste dag in de week (maandag) voorzien voor zowel de 1 ste, 2de als 3de graad binnen het lager onderwijs van een Freinetschool binnen het gemeenschapsonderwijs. Om wat continuïteit te voorzien, zoeken we daarom een gemotiveerd en geëngageerd persoon om met diverse thema's aan de slag te gaan! Interesse....?

Searched Profile

Geëngageerd, open minded, inspirerend, didactisch onderlegd, creatief en flexibel. Eén dag in de week voor een klein groepje kinderen van telkens een andere graad lager onderwijs.

We offer

Ondersteuning van diverse mensen met didactische ervaring en competenties, bijsturing en overlegmomenten, het enthousiasme van onze kinderen.

Apply for this job
Only for undergraduate students

Articles you may want to read