Back to all Internships

Thumb

Internship

Eeklo

De Katrol Meetjesland

Integrale gezinsondersteuner bij kwetsbare gezinnen. De Katrol Meetjesland.

Company description

De Katrol biedt gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. We richten ons op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden.

Studenten uit sociaalpedagogische richtingen gaan op regelmatige basis bij het gezin langs en bieden ondersteuning op de gebieden waar het gezin dit wenst. De bedoeling is hun zelfredzaamheid te verhogen en een onderwijscultuur in het gezin te installeren. Zo willen de sociale grondrechten mee helpen realiseren. Dit alles wordt gecoördineerd door ervaren mentoren (“ankerfiguren”).

Onze doelgroep zijn kansarme gezinnen, ouders en hun lagere school kinderen. Onze focusgroep bestaat uit kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met 2de leerjaar. Bij uitbreiding ondersteunen we tot en met het eerste middelbaar.

Je kan stage lopen binnen volgende gemeenten:

 • Aalter
 • Assenende
 • Eeklo
 • Evergem
 • Kaprijke
 • Lievegem
 • Maldegem
 • Wachtebeke
 • Zelzate (2021)

 

Job description

Profiel en takenpakket  

De blokstudenten die 5 dagen stage lopen, krijgen 5 gezinnen toegewezen waar ze telkens twee keer 1 uur ondersteuning geven per week, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf +/- 16.00u. Op woensdag kan men reeds om +/- 14.00u starten. Dit vertaalt zich in 10 ondersteuningen gespreid over één week.

Taken

 • Integrale gezinsbegeleiding: De Katrol betrekt alle aanwezige gezinsleden bij de ondersteuningsmomenten
 • Studie- en opvoedingsondersteuning
  De studenten proberen spelenderwijs om te gaan met het huiswerk.  De aspecten “leren leren” en “spelend leren” komen ook aan bod. Bij kleuters wordt er meer gefocust op het aanleren van een sociale houding en voorbereiden op het eerste leerjaar. Naast het huiswerk maakt men ook tijd om allerlei ontspannende activiteiten te installeren (gezelschapsspelletjes, speelplein, bibliotheek bezoeken, …). Ook kan het zijn dat de student meegaat naar oudercontacten of besprekingen. De student kan de ouders toeleiden naar hobby’s, duurzame activiteiten installeren, gezinnen in contact brengen met sociale instanties (i.f.v. tewerkstelling, opvoedingsvragen/-moeilijkheden, gepaste woongelegenheid, …), integratiediensten (Agentschap integratie en inburgering), …  
 • Voorbereiden voor ondersteuningen en maken van checklisten na de ondersteuningen  
  Dit gebeurt tussen 10u00 en 16u00 in het studentenlokaal van De Katrol.  
 • Minimum 16 ondersteuningen van één uur per gezin   
 • Wekelijks bijwonen van supervisiemoment en terugkommomenten (ofwel individueel ofwel gezamenlijk)  
  Tijdens supervisiemomenten zitten alle studenten samen met de ankerfiguur om casussen, actualiteit of specifieke onderwerpen te bespreken.
  Op individuele terugkommomenten bespreekt de student tweewekelijks de afgelopen ondersteuningen per gezin met zijn/haar ankerfiguur. Het gezamenlijk terugkommoment vindt ook tweewekelijks plaats en hier worden specifieke vormingen gegeven of komen er externe sprekers.  
 • Mogelijkheid tot bijwonen van vormingen 

Searched Profile

We zoeken studenten met volgende attitudes:
- Verantwoordelijkheidszin  
- Gemotiveerde en open houding  
- Geen probleem met avondwerk
- Flexibiliteit
- Open houding  
- Doorzettingsvermogen  
- Mobiel zijn: auto, brommer, fiets ter beschikking (gezien het openbaar vervoer binnen het Meetjesland niet altijd optimaal is)

We offer

We bieden een degelijke stagebegeleiding en de kans om je blik op kwetsbare gezinnen te verruimen.

Apply for this job
Only for undergraduate students

Articles you may want to read