Back to all Internships

Thumb

Internship

Brussel

Leefmilieu Brussel

Stagiair communicatie

Company description

Leefmilieu Brussel werd opgericht in 1989 en is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze activiteitendomeinen dekken het milieu in brede zin, onder andere:

luchtkwaliteit;

energie;

bodem;

geluidshinder;

elektromagnetische golven;

planning van het afvalbeheer;

duurzame productie, duurzaam bouwen en duurzame consumptie;

natuur en biodiversiteit;

dierenwelzijn;

beheer van het Zoniënwoud, de groene ruimten en de natuurgebieden

beheer van onbevaarbare waterlopen;

strijd tegen de klimaatverandering.

Alle beroepen in deze domeinen zijn ver­enigd onder één dak. Deze rijkdom maakt het mogelijk deze activiteiten op een transversale, niet-versnipperde manier te behandelen.

Job description

De stage zal worden uitgevoerd in de cel "Secretariaat en coördinatie" die deel uitmaakt van de afdeling Facilities en Bouwkundig patrimonium (FBP). Deze afdeling omvat alle diensten die de afdelingen van Leefmilieu Brussel in hun activiteiten ondersteunen. Deze diensten zijn zeer gediversifieerd: ICT, process support, economaat en magazijnen, ecobeheer, architectuur, facility management van de verschillende gebouwen waaronder de hoofdzetel in Thurn en Taxis, de technische werkplaatsen of het beheer van het meubilair in de parken,... Deze verschillende departementen delen dezelfde visie (klantgerichtheid, voorbeeldfunctie, leefmilieu en professionalisme), maar de heterogeniteit van de afdeling FBP maakt het voor de "klanten" niet altijd mogelijk hun bijzonderheden en actieperimeter te kennen. Door de ondersteuning tijdens deze stage in het kader van uw studies of als vervolg op uw studies draagt u bij tot een betere kennis van de beroepen en opdrachten van de afdeling FBP.

Taken

Als stagiair communicatie werkt u mee aan een specifiek project, d.w.z. het opstellen van een kleine voorstellingsbrochure van de afdeling FBP, met inbegrip van de beschrijving van de visie en de doelstellingen van de afdeling. Dit project impliceert meerdere vergaderingen met de departementshoofden, het opstellen van de tekst, het nemen van of zoeken naar foto's en de layout van de voorstellingsbrochure. Je staat in contact met de dienst Interne communicatie en werkt nauw samen met het afdelingshoofd dat uw stagebegeleider zal zijn.

Searched Profile

Profiel

 • Student(e) communicatie 
 • Informaticakennis (Office. Acrobat, ...) 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands 
 • Kennis van het Frans is een troef 
 • Goede teamspirit en tegelijkertijd autonoom kunnen werken 
 • Georganiseerd en nauwgezet 
 • Creatief.

We offer

Wij bieden

Een stage in een professionele en stimulerende werkomgeving.

Tijdens de stage wordt er geen enkele bezoldiging toegekend.

De stagiair(e) moet een stageovereenkomst hebben.

Apply for this job
Only for undergraduate students

Articles you may want to read

Similar internships

 • =job.status_text

  Gestionnaire du Stock & Webshop

  BokashiCompost.be Internship
  1070 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: All study levels Regime: Part Time
 • 2017-04-01
  =job.status_text

  Stagiaire en communication (h/f)

  Bruxelles Environnement Internship
  1000 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: All study levels Regime: