Back to all Internships

Thumb

Internship

Brussel

Departement Werk en Sociale Economie

Stagiair Communicatie (intern en extern)

Company description

Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor de beleidsontwikkeling, de handhaving en de evaluatie van de beleidsuitvoering van het Vlaamse beleid voor Werk en Sociale Economie.

Daarnaast is haar opdracht het duurzaam ondersteunen, versterken en stimuleren van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profit sector en in de sociale economie in Vlaanderen.

Zij voert door middel van labeling, erkenningen, vergunningen, subsidie- en andere maatregelen, de programma's betreffende de bevordering van de werkgelegenheid uit die de Vlaamse Overheid beslist.

Het departement bestaat uit 6 afdelingen, namelijk Algemene Diensten, Juridische Diensten en Erkenningen, Werkgelegenheidsbeleid, Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen, Toezicht en Handhaving, ESF (Europees Sociaal Fonds).

Job description

Dit stage-aanbod situeert zich binnen de afdeling Algemene Diensten, meer specifiek binnen de Strategische Managementcel.

De afdeling Algemene Diensten staat in voor de ondersteuning van management en medewerkers van het departement op vlak van ICT, financiën en begroting, organisatiebeheersing, communicatie, HR, enz. Daarnaast worden vanuit deze afdeling ook alle beleidsmateries en -maatregelen van DWSE gemonitored.

Binnen de Strategische Managementcel zitten experten m.b.t. deze materies dewelke de kaders uitwerken, strategisch advies verlenen aan het management en operationele ondersteuning bieden aan de personeelsleden (faciliteren).

Deze stagiair communicatie zal deel uitmaken van  het team HR en communicatie van de Strategische Managementcel. De focus van jouw stage is communicatie, zowel interne als externe communicatie.

Je zal nauw samenwerken met de teamleden van HR en communicatie, maar zal voornamelijk de communicatieverantwoordelijken ondersteunen in hun dagdagelijkse taken. De focus van jouw stage kan zowel liggen op interne als externe communicatie, naargelang de doelstellingen en opdrachten die op dat moment dienen opgenomen en gerealiseerd te worden. Zo zal je worden ingezet bij het organiseren en faciliteren van events, het voorbereiden van nieuwsbrieven (tekstopmaak en/ of –correctie), het meewerken aan campagnes, enz.

Afhankelijk van lopende opdrachten kan je ook ingezet worden bij communicatieonderzoek (monitoring, analyse en/ of rapportering), communicatiestrategie (vb. sociale media), enz. ..

Wil je deze stage koppelen aan een eindopdracht of thesis? Dat kan! We bekijken met jou graag de mogelijkheden.

Searched Profile

De stagiair die wij zoeken is

- creatief en durft initiatief nemen

- een autonome student met zin voor verantwoordelijkheid

- een teamplayer met een vleugje humor

- communicatief sterk en kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken

 

Je hebt kennis van de gangbare ICT-toepassingen: word, excel, powerpoint, outlook en ... sociale media zijn jou niet vreemd.

We offer

Wij bieden een stage binnen een enthousiast team van experten, waar je op sleeptouw zal genomen worden bij de dagelijkse bezigheden en projecten. Daarnaast krijg je de ruimte om - naast de stageopdracht - ook zelf initiatief te nemen om opdrachten op te nemen, naargelang jouw interesse, zolang deze betrekking hebben op de materie Communicatie.

Als je wil, krijg je ook de mogelijkheid om even te proeven van de andere materies die binnen het team worden opgenomen (human resources, informatie- en kennisbeheer).

Neem contact op met ons en hoor welke boeiende stage jou te wachten staat!

Apply for this job
Only for undergraduate students

Articles you may want to read