Back to all Student jobs

Thumb

Student job

Louvain-la-Neuve

Youmeal

Studentejob te Louvain-la-Neuve

 • Start date
  2019-04-01
 • Schedules
  Weekdays Holidays
 • Languages
  Dutch: mother tongue French: mother tongue
 • Driving license required
  No
 • Share this job with friends

Company description

Young start up super dynamic, op het kruispunt van veel expertise: I.T, big data, machine learning, voeding, milieu, optimalisatie.

We wenden ons tot de hele voedselproductielijn, door samen te brengen, corrigeren en voedselinformatie aan te vullen zodat deze van de voedselproducenten tot de leveranciers naar restauranteigenaren en uiteindelijk bij de consument word doorgegeven.

Ons doel: dat de producenten gerechten / producten produceren die op de zorgen van de consument antwoorden ! We willen een gezond en duurzaam dieet promoten!

Dankzij ons heeft Lunch Garden een hondertal van zijn gerechten automatisch kunnen analyseren, gerechten die te rijk zijn aan verzadigde vetzuren, schotels met palmolie, glutenbevattende gerechten, enz. zodat zij hun aanbod kunnen aanpassen.
Met onze nieuwe partner Compass-groep bieden meer dan 300 nieuwe sites in heel België duidelijke, volledige en accurate informatie over dagelijkse maaltijden.

Dankzij Youmeal informeren grote collectieve restaurants dagelijks meer dan 100.000 consumenten over de voedingswaarde en de milieu-impact van de gerechten die ze aanbieden. Het potentieel voor een verbeterd aanbod zou miljoenen liters drinkwater kunnen besparen, de meest kwetsbare vissen redden en de CO2-uitstoot verminderen.

Want ja, eten is een belangrijke hefboom om het milieu en de gezondheid te verbeteren!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeune start up super dynamique, à la croisée de nombreuses expertises : I.T, big data, machine learning, alimentation, nutrition, environnement, optimisation.

Nous nous adressons à toute la chaine de production alimentaire, en rassemblant, corrigant, et complétant l'information alimentaire pour que celle-ci transite des producteurs alimentaires, aux fournisseurs, aux restaurateurs, et atterisse chez les consommateurs.

Notre objectif : que les producteurs produisent des plats/produits qui répondent aux préoccupations des consommateurs ! Nous souhaitons favoriser une alimentation saine et durable !

Grâce à nous, Lunch Garden a pu analyser automatiquement ses centaines de plats, repérer les plats trop riches en acides gras saturés, pointer les plats contenant de l'huile de palme, les plats contenant du gluten, etc, pour améliorer son offre. 
Avec notre nouveau partenaire Compass-group c'est plus de 300 nouveaux sites dans toute la Belgique qui bénificient d'une information claire, complète et précise sur les repas proposés quotidiennement. 

Grâce Youmeal, de grands restaurants collectifs informent chaque jour plus de 100.000 consommateurs à propos de la richesse nutritionnelle et de l'impact environnemetal des plats qu'ils proposent. Le potentiel d'amélioration de l'offre permettrait d' économiser des millions de litres d'eau potable, épargner les poissons les plus vulnérables, diminuer les émissions de CO2.

Car oui, l'alimentation est un bras de levier considérable pour améliorer l'environnement et la santé !

Job description

We zoeken voor de hele maand april of alleen gedurende de paasvakantie, een team van perfect tweetalig Frans-Nederlands studenten voor een missie van een maand voor het;

 • Codering van databladen in het Frans en het Nederlands,
 • Validatie van technische termen decompositie door een kunstmatige intelligentie in het Frans en het Nederlands
 • Vertaling van tekst / fragmenten van tekst uit het Frans naar het Nederlands en vice versa

Het perfecte begrip van beide talen is essentieel, de beheersing van het technisch vocabulaire in het voedingsmiddelenindustrie is een extra troef

Tijdens de paasvakantie minimaal half-time beschikbaar of 16 uur per week voor de hele maand

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous recherchons pour tout le mois d'avril ou uniquement les vacances de Pâques, une équipe de students parfait bilingues Français-Néerlandais pour une mission d'un mois comprenant;

 • Encodage de fiches techniques en Français et Néerlandais,
 • Validation de décomposition de termes techniques par une intelligence artificielle en Français et Néerlandais
 • Traduction de texte / fragments de texte du Français vers le néerlandais et inversément

La compréhension parfaite des deux langues est primordiale, la maîtrise du vocabulaire technique en agroalimentaire est un atout complémentaire non négligeable

Disponible au minimum à mi-temps pendant les vacances de Pâques ou 16h/semaine sur tout le mois d'Avril

Apply for this job
Only for undergraduate students

Articles you may want to read

Similar student jobs

 • 2020-09-21
  =job.status_text

  Jobiste traducteur FR > NL

  Media Innovation and Intelligibility Lab, UCLouvain Student job
  1348 Louvain-la-Neuve
  This job has multiple locations
  Study level: Regime: