ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van de website www.student.be verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Student.be behoudt zich het recht om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot Student.be en de algemene voorwaarden ervan te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie, producten en diensten die www.student.be bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden bevatten. Student.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie, producten of diensten weergegeven op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie weergegeven op de website, kan u met student.be contact opnemen.
 • De informatie vermeldt op de website maakt periodiek, zonder aankondiging of kennisgeving, het voorwerp uit van wijzigingen. Student.be en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Student.be heeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Student.be oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Student.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Student.be en de uitbaters van deze sites.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan gelijke welke informatie, software, service of gelijk welk product verkregen via deze website te wijzigen, kopiëren, verdelen, over te brengen, verspreiden, weer te geven, reproduceren, publiceren, onder licentie te verlenen, over te dragen of te verkopen, noch werken te creëren afgeleid van de voornoemde elementen.
 • De gebruiker kan de website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat hij aan Student.be garandeert deze niet te gebruiken voor illegale of wettelijke en contractuele verboden doeleinden. Student.be behoudt zich het recht om elke publicatie te weigeren of te verwijderen, om welke reden dan ook, zonder rechtvaardiging.

Zoekertjes

Een zoekertje dat op Student.be wordt geplaatst, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een zoekertje moet in de rubriek en subrubriek geplaatst worden die er bij aansluiten. Student.be heeft het recht om een zoekertje te verplaatsen naar de correcte rubriek en subrubriek.
 • Advertenties waarvan een persoon A een commissie verdient op de verkopen van persoon B zijn verboden en worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan om eenzelfde product of dienst meermaals op www.student.be te plaatsen, ook niet indien het in een andere rubriek of provincie geplaatst wordt. Een uitzondering geldt in het geval van tweetalige zoekertjes, dan mag je 2 zoekertjes plaatsen. Je mag je artikel of dienst dan namelijk 1x in het Nederlands en 1x in het Frans aanbieden.
 • U mag een link naar een website toevoegen als achtergrondinformatie en indien de inhoud van de website relevant is voor het artikel of de dienst uit uw zoekertje. Student.be aanvaardt geen links die verwijzen naar andere zoekertjes- of handelssites.
 • Het is niet toegestaan om trefwoorden te vermelden in de beschrijving van uw zoekertje indien die trefwoorden geen betrekking hebben op het zoekertje dat u aanbiedt of vraagt.
 • Als je een zoekertje op Student.be plaatst, geef je Student.be de toestemming om de inhoud en de foto's van je zoekertje te gebruiken, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, via de blog, Facebook of voor andere promoties van Student.be.
 • Zoekertjes louter ter reclame van je eigen bedrijf, winkel of website zijn niet toegestaan op Student.be.
 • Student.be behoudt zich steeds het recht voor om zoekertjes te weigeren, wijzigen of verwijderen.
 • Het gebruik van automatische tools op zoekertjes te plaatsen is niet toegestaan.
 • Student.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van de weergegeven zoekertjes op de website en voor de linken die eventueel vermeld zijn.
 • Deze regels gelden voor alle type zoekertjes aanwezig op deze site.

Privacy beleid

Student.be hecht belang aan uw privacy. De persoonlijke informatie van de gebruikers worden opgeslagen. Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens die wij ontvangen op onze website te voorkomen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden door Student.be en zijn partners in het kader van:

 • de toegang tot de website te controleren;
 • de uitvoering van marktstudies;
 • interessante koten, stages, studentenjobs en/of first jobs te selecteren en deze per e-mail aan toe te zenden;
 • elektronische newsletters te versturen (maximaal 1x per maand);
 • eventuele facturen die moeten opgemaakt en verstuurd worden;
 • gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Student.be en van partners.

Dit maakt het mogelijk om gratis de diensten op student.be aan te bieden.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Student.be.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen of te verwijderen. Mits bewijs van identiteit, kopie identiteitskaart, kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dimijob BVBA, Léon Mahillonlaan 88, 1030 Schaerbeek of via contact@student.be, deze aanvraag doen.

Student.be kan anonieme niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem die gebruikt wordt, de domeinnaam van de website van waaruit u komt en de website die bezoekt wordt eens u student.be verlaat. Dit stelt ons in staat om continu de website optimaliseren.

Als u op enig moment denkt dat we uw privacy niet respecteren, stuur ons dan e-mail (contact@student.be). Wij zullen alles doen om het probleem te identificeren en te verhelpen.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker (gekozen taal bijvoorbeeld). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Als u de cookies weigert, zal de toegang tot de site u niet geweigerd worden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd.