Retour vers tous les Premiers Emplois

Thumb

Premier Emploi

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Attaché Dossierbeheerder van de Antenne NIUG (startbaanovereenkomst)

Description de l'entreprise


Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Description de la fonction

De functie bestaat uit het beheren van dossiers van de Antenne NIUG (NijverheidsInstellingen en Uitzonderlijke Gebouwen) in Antwerpen die bevoegd is voor:

 • de coördinatie van de waarderingstaken op het niveau van het Centrum Mutaties & Waarderingen
 • de controle van de venale waarden vermeld in de akten en verklaringen neergelegd aan de registratieformaliteit
 • de behandeling van de schattingsaanvragen betreffende venale waarden, huurwaarden en constructiewaarden
 • de ondersteuning van de Antennes Mutaties in het kader van de bepaling van de kadastrale inkomens van de uitzonderlijke of industriële goederen of in het kader van de behandeling van de bezwaren
 • de opvolging en het beheer van de bezwaardossiers

De dossierbeheerder werkt onder leiding van de centrumdirecteur van het betreffende Centrum Mutaties & Waarderingen.

Opdrachten en taken

De dossierbeheerder heeft, onder andere, de volgende taken en opdrachten:

 • analyseren van de verzamelde informatie en dit wat de dossiers betreft die als gemiddeld complex beoordeeld worden teneinde de voorgelegde dossiers binnen de kortste termijn en op de meest efficiënte manier af te handelen
 • verzekeren van het beheer van de dossiers op een autonome en georganiseerde wijze teneinde het dossier tot het einde op te volgen en de opdracht van de dienst realiseren
 • ontvangen en analyseren van klachten, verzoekschriften en tussenkomsten van de ontvangende partijen van het dossier teneinde zich ervan te verzekeren dat de rechten van de partijen gerespecteerd zijn
 • uitleg verstrekken in de behandelende materies en dossiers teneinde de bevoegde partijen toe te laten een beslissing te nemen in geval van bezwaar of een probleem in de behandeling van een dossier
 • de rol van bevoorrechte gesprekspartner back office te verzekeren in het kader van de behandelde dossiers teneinde een doeltreffende en optimale informatie te verstrekken aan externe en interne klanten
 • systematisch informatie inwinnen inzake de nuttige domeinen teneinde zijn/haar domeinkennis voortdurend te onderhouden

Profil recherché

Vereist diploma: 
Master

Voornaamste generieke competenties

 • Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden

Andere generieke competenties

 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten behouden
 • Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties
 • Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s

Nous offrons

Een gevarieerd werk in groep.

Postuler à cette offre

Articles qui pourraient t'intéresser

Premiers emplois similaires

 • =job.status_text

  1 Chef cuisinier pour Fedorest

  SPF Finances - FOD Financiën Premier Emploi
  1030 Bruxelles
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein