Retour vers tous les Premiers Emplois

Thumb

Premier Emploi

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Dossierbeheerder bij Dienst Plan (startbaanovereenkomst)

Description de l'entreprise


Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Description de la fonction

De functie bestaat uit het uitvoeren van werken voor de Dienst Plan in Antwerpen bevoegd voor:

 • de voorafgaandelijke identificatie van de percelen (cel PRECAD)
 • de coördinatie van de werken van de tekenaars en, op algemene wijze, de bijwerking van de kadastrale percelen
 • het beheer van de databank van de afbakeningsplannen
 • het beheer van de kadastrale archieven
 • de aanpassing van de kadastrale percelen (grafisch en alfanumeriek) in het kader van kwaliteitsacties                                                                                              

De dossierbeheerder werkt onder leiding van de chef van de Dienst Plan waarvan hij afhangt.

De dossierbeheerder heeft, onder andere, de volgende missies en taken:

 • verzamelen en ordenen van gegevens en/of documenten met een gemiddelde complexiteit die afkomstig zijn uit verschillende bronnen en die tegenstrijdigheden kunnen bevatten teneinde te beschikken over alle elementen voor de verdere verwerking van het dossier
 • rekening houdend met meerdere procedures, voorschriften of wetgeving de consistentie en de coherentie van het dossier (binnen één kennisdomein gesitueerd) analyseren en inschatten teneinde door het leggen van verbanden tussen alle bestanddelen een conclusie te kunnen trekken in het dossier
 • een beslissing voorleggen in een dossier op basis van een afweging van voor- en nadelen van verschillende keuzes teneinde een beslissing in het dossier mogelijk te maken of het dossier te finaliseren voor de volgende stap
 • inlichtingen verstrekken, een brede waaier van vragen of klachten van interne of externe klanten beantwoorden door ze te situeren in hun context, aanpassen van de bestaande alternatieven aan de concrete situatie en vragen of klachten, die de ontwikkeling van nieuwe alternatieven vereisen, doorverwijzen teneinde hen volledige informatie over het dossier te verstrekken en hen objectief en aangepast advies te geven.
 • de administratieve opvolging van de dossiers verzekeren en informatie klasseren teneinde de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen

Profil recherché

Vereist diploma: 
Bachelor

Belangrijkste generieke competenties

 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.
 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.

Andere generieke competenties

 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in het dagelijks functioneren.
 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.
 • Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Nous offrons

Een gevarieerde job in teamverband.

Postuler à cette offre

Articles qui pourraient t'intéresser

Premiers emplois similaires

 • =job.status_text

  90 Profils passionnants de bacheliers

  SPF Finances - FOD Financiën Premier Emploi
  1030 Bruxelles
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Bachelier Régime Temps plein
 • =job.status_text

  1 Chef cuisinier pour Fedorest

  SPF Finances - FOD Financiën Premier Emploi
  1030 Bruxelles
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein
 • =job.status_text

  3 Testeurs Software

  SPF Finances - FOD Financiën Premier Emploi
  1030 Bruxelles
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Bachelier Régime Temps plein