Retour vers tous les Premiers Emplois

Thumb

Premier Emploi

Brussels

Selor

Economist (m/v/x)

Description de l'entreprise

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Je vindt een grote waaier van vacatures op www.selor.be. Elke vacature blijft gemiddeld 17 dagen online en wekelijks worden er nieuwe gepubliceerd.

Registreer je eerst in Mijn Selor. Daarna kan je solliciteren voor een aanbieding die jou interesseert en waarvoor je in aanmerking komt.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Description de la fonction

Er is 1 plaats vacant bij de directie Brussel Financiën en Begroting, van De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel).

Brussel Financiën en Begroting staat in voor alle opdrachten in verband met de gewestelijke begroting, boekhouding en financiën met inbegrip van het organiseren van de controle:

 • de minister van Financiën en Begroting en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bijstaan voor het uitwerken en uitvoeren van de beleidskeuzes op financieel en begrotingsvlak;
 • de begroting van de gewestelijke entiteit beheren en controleren (opstellen, uitvoeren en opvolgen);
 • de boekhouding beheren en de rekeningen van de gewestelijke entiteit consolideren;
 • de gewestelijke thesaurie beheren;
 • de gewestelijke schuld beheren: de rechtstreekse schuld en de gewaarborgde schuld beheren, de thesaurieën van de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) centraliseren;
 • de financiële geschillen beheren en meewerken aan het opstellen en aanpassen van wet- en regelgevende teksten;
 • de begrotingscontrole verrichten, alsook de boekhoudkundige, de financiële, de beheerscontrole, de controle van de vastleggingen en vereffeningen en de controle van goed financieel beheer;
 • expertise inzake begroting, boekhouding, financiën en controle ter beschikking stellen van de partners en de interne en externe klanten.

Binnen de dienst van Financïen en begroting behandel je diverse dossiers met betrekking tot jouw vakdomein.
Hierbij voer volgende taken uit:

 • Je beheert, analyseert en controleert complexe dossiers om beslissingen te nemen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
 • Op een proactieve manier zoek je alle informatie op die nodig is voor de analyse en evalueer je deze informatie.
 • Je stelt op basis van een analyse van de informatie een diagnose op, je stelt maatregelen voor en evalueert de resultaten.
 • Je bereidt antwoorden op parlementaire vragen voor en past de ministeriële voorschriften toe.
 • Je draagt bij tot de correcte en regelmatige toepassing van de plannings-, beheers-, controle- en evaluatie-instrumenten.
 • Je maakt periodieke verslagen op en voert analyses uit met betrekking tot boekhouding, begroting, financiën en controle.
 • Je staat in contact met burgers, ondernemingen en collega's. Dankzij je ervaring, je luistervermogen en je overtuigingskracht geef je aangepast advies en duidelijke en nauwkeurige informatie aan je gesprekspartner, en dit in een context die complex en/of moeilijk kan zijn.
 • Je gebruikt specifieke gegevensbanken voor de te behandelen materie. Daarnaast sta je in voor het invoeren van gegevens in deze gegevensbanken en het onderhoud ervan.

Profil recherché

Voordelen

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verkrijgen (na het slagen van het examen bij Selor): € 600, € 2.400 of € 3.200 bruto per jaar (niet-geïndexeerd, afhankelijk van het niveau)
 • Maaltijdcheques van 8 EUR bruto per gepresteerde dag
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Gratis MIVB, NMBS, De Lijn, Tec abonnement
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Flexibel uurrooster in een 38-uren week
 • Mogelijkheid om in te tekenen op een gratis hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • Fietspremie: 0,24 EUR/km.

Nous offrons

Diploma ZONDER ervaring: diploma van master in het domein economie. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma.

Diploma MET ervaring: d iploma van master EN een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van financiën, verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken:

 • Een budget uitwerken
 • Een budget controleren
 • Uitgaven en inkomsten boeken
 • Activeiten uitvoeren van interne controle
 • De toewijzingen van subsidies controleren
 • De schuld beheren
 • De reporting van financiële gegevens verzekeren.
Postuler à cette offre

Information de l'entreprise

Premiers emplois similaires

 • =job.status_text

  2 System Administrators (FR)

  SPF Finances - FOD Financiën Premier Emploi
  1030 Bruxelles
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Master Régime Temps plein