Retour vers tous les Premiers Emplois

Thumb

Premier Emploi

Brussel

Nationale Bank van België

Jurist (verzekeringsrecht en/ of bank- en financieel recht)

Description de l'entreprise

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.

De juridische dienst speelt een fundamentele rol in de NBB bij de voorbereiding van het reglementaire en contractuele kader voor de monetairbeleidsinstrumenten van het Eurosysteem. Deze dienst helpt de rechtszekerheid van alle financiële taken en verrichtingen van de NBB te waarborgen en haar standpunten binnen het Eurosysteem vast te leggen. De dienst speelt ook een cruciale rol bij de ondersteuning van de operationele diensten die zijn belast met het prudentieel toezicht op de banken en andere ondernemingen van de financiële sector, alsook bij de opstelling van het voor hen geldende reglementaire kader.

De juridische dienst behandelt alle domeinen van het recht, meer in het bijzonder het financieel recht, het prudentieel recht, het vennootschapsrecht en het administratief recht, met inbegrip van juridische begeleiding bij het opleggen van administratieve sancties. De juridische instrumenten vallen onder het publiek- of het privaatrecht en zijn vaak eigen aan de NBB. Hierdoor is er nood aan juristen die in een nationale en internationale context het recht willen beoefenen op hoog niveau en daarbij streven naar excellentie.

Description de la fonction

Momenteel wordt een jurist gezocht voor het domein van het prudentieel recht.

Je zal grotendeels autonoom juridisch advies verstrekken aan de organen en verschillende entiteiten van de NBB en, afhankelijk van de expertise, deelnemen aan de besprekingen over en de opstelling van de wet- en regelgeving op internationaal, Europees en nationaal niveau. Voor deze activiteiten wordt nauw samengewerkt met de ECB, andere centrale banken of toezichthouders en de Belgische en Europese wetgevende instanties.

Profil recherché

 • In het bezit van een master in de rechten
 • Een eerste professionele ervaring met een toonaangevend advocatenkantoor of een juridische afdeling van een bank of verzekeringsmaatschappij.
 • Zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken
 • In staat zijn complexe problemen te analyseren en duidelijk voor te stellen
 • Blijk geven van een zin voor synthese en overtuigingskracht
 • Een goede beheersing van de beide landstalen en van het Engels hebben om efficiënt te kunnen zijn in een internationale context.

Nous offrons

Aantrekkelijk pakket

 • Een competitief salaris, vergelijkbaar met dat van de banksector. Een goed uitgebouwd voordelenpakket (afhankelijk van je statuut en de duur van de tewerkstelling): een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, tegemoetkoming in de hypothecaire lening, bovenwettelijke gezinsbijslagen, breendbandverbinding, een smartphone en abonnement...
 • Een eigen bedrijfsrestaurant en diverse culturele en ontspanningsmogelijkheden (waaronder een mediatheek en een sportclub)
 • Heel wat opleidings- en bijscholingsmogelijkheden

​Flexibiliteit

 • Flexibele werktijden en diverse mogelijkheden om deeltijds te werken, alsook telewerk
 • Opvang van de kinderen tijdens de schoolvakanties


Mobiliteit​

 • Centraal gelegen in Brussel: makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, dat voor onze pendelaars bovendien volledig gratis is
 • Eigen parkeergarage voor auto's, moto's, fietsen alsook een kilometervergoeding

 

 

Postuler à cette offre

Articles qui pourraient t'intéresser