Retour vers toutes les offres de stages

Thumb

Stage

KESSEL-LO

De regenboog

Cultuurbeschouwelijk onderricht

Description de la fonction

Heb jij zin om mee het verschil te maken? Voel jij je geroepen om flexibel en zelfsturend aan de slag te gaan? Wij zijn een groep geëngageerde ouders die ervoor kiezen om hun kind tijdens de lagere school een brede waaier cultuur- en maatschappelijke thema's te laten ontdekken in de vorm van een vrijstelling voor de levensbeschouwelijke vakken. Deze momenten worden ingevuld door actuele en gevarieerde lesjes doorspekt met een bezoek, een creatief moment, theologische invullingen, .. maar vooral een moment om te filosoferen over deze thema's. Deze lesmomenten worden gedurende één vaste dag in de week (maandag) voorzien voor zowel de 1 ste, 2de als 3de graad binnen het lager onderwijs van een Freinetschool binnen het gemeenschapsonderwijs. Om wat continuïteit te voorzien, zoeken we daarom een gemotiveerd en geëngageerd persoon om met diverse thema's aan de slag te gaan! Interesse....?

Profil recherché

Geëngageerd, open minded, inspirerend, didactisch onderlegd, creatief en flexibel. Eén dag in de week voor een klein groepje kinderen van telkens een andere graad lager onderwijs.

Nous offrons

Ondersteuning van diverse mensen met didactische ervaring en competenties, bijsturing en overlegmomenten, het enthousiasme van onze kinderen.

Postuler à cette offre
Uniquement pour étudiants de l'enseignement supérieur

Articles qui pourraient t'intéresser