Retour vers toutes les offres de stages

Thumb

Stage

Brussel

FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) - DG Rektrutering & Ontwikkeling

Product Management

Description de l'entreprise

FOD BOSA 

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) is een nieuwe overheidsdienst die op 01 maart 2017 ontstond na een fusie van verschillende ondersteunende organisaties (FOD Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, Fedict, OFO, Selor en Empreva). Haar belangrijkste doelstelling is het zo optimaal mogelijk ondersteunen van de andere federale overheidsdiensten: hoe beter de verticale organisaties ondersteund worden, hoe meer ze zich kunnen focussen op hun eigen kerntaken. 

DG Rekrutering en Ontwikkeling (DG R&O) 

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling zorgt voor de omkadering van federale medewerkers, vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt dit directoraat-generaal de HR-regelgeving uit die van toepassing op het federaal openbaar ambt en voert het administratieve controles uit. Het fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties in de federale overheid. 

In het DG Rekrutering en Ontwikkeling worden ook de diensten van Selor en OFO geïntegreerd. 

Description de la fonction

Product Management

Product Management zorgt voor de ontwikkeling of aanschaf van de tools en de methodologie die bij de activiteiten, producten en diensten van R&O worden ingezet. Het is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toegepaste ‘evidence-based’ methoden binnen de volledige ‘employee life cycle’ van het federale personeel, vanaf het aantrekken en selecteren, doorheen de carrière tot aan het heroriënteren of uitstromen van het personeel. Er wordt daarbij steeds bijzondere aandacht besteed aan het diversiteitsmanagement, zoals gelijkheid volgens geslacht, leeftijd, handicap, origine en socio-economische situatie.  

Product Management beheert daarnaast ook de levenscyclus van de producten en diensten in de producten- en dienstencatalogus van DG R&O. Op basis van prioriteiten bepaald door het management en het beleid, met input van de diensten HR Beleidsvoorbereiding, Data Science en Quality maakt Product Management de balans op van het aanbod, initieert aanpassingen van het aanbod (stopzetten, verbeteren van producten en diensten, stakeholdermanagement, creatie van nieuwe producten en diensten) en volgt het aanpassingsproces op. 

Binnen Product Management zijn er 3 teams. Naargelang de interessegebieden en de mogelijkheden kan je in één of meerdere teams tegelijk stage lopen. 

Team 1 - HR Tools: Beheert, ontwikkelt en valideert het testportfolio en de testplatformen die ingezet kunnen worden doorheen de verschillende HR processen om de talenten en competenties van medewerkers in kaart te brengen. Daarnaast voorziet het team ook de redelijke aanpassingen van testafnames voor personen met een handicap, ziekte of leerstoornis.

Team 2 - HR Methods: Ontwikkelt en valideert HR methodieken en adviseert consultants i.v.m. de functieprofielen (competenties, diploma, ervaring, taalcompetenties, beoordelings-principes). Het staat ook in voor een inclusief federaal diversiteitsbeleid i.s.m. het federaal netwerk Diversiteit (bv TopSkills).

Team 3 - Product Life cycle Management: Beheert de levenscyclus van de producten en diensten in het HR aanbod van DG R&O naar de federale overheid toe, het publicatieproces van deze catalogus en het stakeholdermanagement (burger, ambtenaar, HR diensten en het management van de federale overheid).
 

Jouw Opdracht

Als stagiair kan jij ons helpen binnen de diverse activiteiten van het team. Er kan samen bekeken worden welke thema’s het best aansluiten bij je interesses. Zo kan je aangeven om je stage binnen een specifiek domein te organiseren, of je zou ervoor kunnen kiezen om rond zoveel mogelijk verschillende thema’s binnen Product Management mee te werken.

Deze stage biedt jou de kans om je verder te ontwikkelen en een diepgaande expertise op te bouwen binnen de omkadering van federale medewerkers, vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan.

Het aanbod omvat onder meer :

- Mogelijkheid tot een grote variatie in projecten en activiteiten (te bepalen volgens de noden van de dienst en de duur van de stage):

 • Adviseren over het aanwenden van de meest kwalitatieve en relevante selectiemethodieken.
 • Bijdragen aan projecten omtrent het testinstrumentarium en de testplatformen.
 • Bijdragen aan het expertisecentrum via adviesverlening rond HR thematieken (bv competentiemanagement, HR methodologie, selectiecriteria, enquêtemethodologie, diversiteit, …).
 • Bijdragen aan projecten omtrent diversiteitsmanagement.
 • Bijdragen aan projecten omtrent stakeholdermanagement.
 • Bijdragen aan het uitwerken van een kwaliteitsvol HR producten- en dienstenaanbod.
 • Waken over de klantenbetrokkenheid doorheen het vernieuwingsproces van het aanbod.
 • Deelnemen aan interne en externe evenementen.

Profil recherché

Je volgt een bachelor- of masteropleiding in de humane en sociale wetenschappen (bv. psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde, innovatiemanagement, human resources) 

Studenten vanuit andere richtingen kunnen steeds een kandidatuur indienen, waarbij de link tussen hun profiel en deze stageplaats wordt toegelicht. 

Nous offrons

 • Ervaring binnen de context van de Federale Overheid
 • Ervaring binnen het brede HR domein
 • Tweetalige omgeving Frans-Nederlands
 • Dynamisch & flexibele werkomgeving
 • Grote diversiteit aan projecten
 • Overzicht van grote veranderingen
Postuler à cette offre
Uniquement pour étudiants de l'enseignement supérieur

Articles qui pourraient t'intéresser

Stages similaires

 • =job.status_text

  Stagiaire fiscalité RH

  Caritas International Stage
  1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein
 • =job.status_text

  Talent Sourcing Intern

  AIESEC in Belgium Stage
  1050 Brussels
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps partiel