Retour vers toutes les offres de stages

Thumb

Stage

Brussel

Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij

SALV zkt communicatiestrateeg in spe!

Description de l'entreprise

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming, zoals ontwikkeld in het Kaderdecreet SAR van 2003.

De adviesraad richt zich ook met adviezen tot het federale bestuursniveau. De SALV adviseert regelmatig samen met andere adviesraden, waaronder de SERV en de Minaraad.

De SALV vertegenwoordigt 19 organisaties die actief zijn in of voor de landbouw en op het platteland, van landbouworganisaties over ngo’s en onderzoeksinstellingen tot de voedingsindustrie.

De kantoren van de SALV bevinden zich in de Wetstraat 34-36, te Brussel.

Description de la fonction

Project: ontwikkeling van een communicatiestrategie op basis van een kritische evaluatie van de impact van de communicatie van de adviesraad in de sector, in de politieke wereld en in de pers.

Jouw opdracht omvat een kritische analyse van de impact van de communicatie (nieuwsbrief, advies, sociale media,…). Daarbij peil jij naar de efficiëntie van het opmaakproces, de effectiviteit van de communicatie (wordt de uitgestuurde boodschap in de gewenste zin overgenomen?), de populariteit van de gebruikte mediavormen, alsook naar het bereik van de uitgestuurde communicatie (welke stakeholders worden adequaat bereikt of geactiveerd, welke niet?). Op het einde van je stage overtuig je ons van de verbeterpunten in onze communicatie, en bied je een aanzet voor een communicatiestrategie.

Je kan voor de uitvoering van je opdracht onder meer een beroep doen op bestaande data en studies inzake performantie (o.a. KPI’s) van het SALV-secretariaat en de SERV-communicatiedienst. Voor het zoeken van antwoorden op bovenstaande vragen consulteer je ook het uitgebreide netwerk van de SALV.

 

De stage voltrekt zich in vertrouwelijke zin. Het publiceren van stageresultaten, geanonimiseerd of niet, zonder schriftelijke toelating van de secretaris is niet toegelaten.

Een meer specifieke afbakening van de opdracht binnen de brede probleemstelling is bespreekbaar.

Je bent tot occasionele dienstverplaatsingen binnen Vlaanderen bereid (bv. voor het afnemen van interviews).

Profil recherché

Deze kennis en vaardigheden maken van jou de geknipte kandidaat: 

- je hebt een studieachtergrond in de communicatiewetenschappen (minstens 3de Bachelor) en een frisse kijk op communicatie.

- je verzamelt en/of behandelt de benodigde gegevens op zorgvuldige wijze.

- je maakt graag gefundeerde analyses, waarmee je uitdagingen detecteert en praktijkgerichte oplossingen formuleert. 

- je gaat correct om met collega's en externe stakeholders, ook wanneer opvattingen en standpunten verschillen.

- je hebt goede schriftelijke vaardigheden. 

 

Nous offrons

·         een leerrijke professionele ervaring

-         een open en constructieve werkomgeving, met gedegen begeleiding.

·         een kans om je professionele netwerk uit te bouwen

·         een woon-werkvergoeding en een vergoeding van eventuele relevante onkosten (bv. bij dienstverplaatsingen)

·         een aangename werkplek en een laptop

 

Postuler à cette offre
Uniquement pour étudiants de l'enseignement supérieur

Articles qui pourraient t'intéresser

Stages similaires

 • =job.status_text

  Mapping internship

  Resource Matters Stage
  1000 Bruxelles
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein
 • =job.status_text

  Stagiaire en communication (H/F)

  Samusocial de Bruxelles Stage
  1070 Anderlecht
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein
 • =job.status_text

  Traducteur/-trice (anglais - français)

  Service Volontaire International Stage
  1050 IXELLES
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein
 • =job.status_text

  Stagiaire en communication

  Team4Job Stage
  1050 Bruxelles
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein