Retour vers toutes les offres de stages

Thumb

Stage

Brussel

Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij

SALV zkt videoreporter

Description de l'entreprise

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming, zoals ontwikkeld in het Kaderdecreet SAR van 2003. De adviesraad richt zich ook met adviezen tot het federale bestuursniveau. De SALV adviseert regelmatig samen met andere adviesraden, waaronder de SERV en de Minaraad.

De SALV vertegenwoordigt 19 organisaties die actief zijn in of voor de landbouw en op het platteland, van landbouworganisaties over ngo’s en onderzoeksinstellingen tot de voedingsindustrie.

De kantoren van de SALV bevinden zich in de Wetstraat 34-36, te Brussel.

Description de la fonction

Project: De ontwikkeling van een adviesfilm​ 

De SALV levert zijn adviezen in tekstvorm. Met deze opdracht wil de SALV het potentieel van een adviesfilm verkennen: een beknopte ‘reportage’ die de krijtlijnen en onderliggende argumentatie van het advies gevat en beeldig weergeeft. Een geschikte stijl is daarbij belangrijk: enerzijds passend bij de ernst van het beleidsadvies en anderzijds ook aantrekkelijk voor een breder publiek. De film moet gemakkelijk kunnen worden verspreid en gedeeld op sociale media (bv. YouTube). Ga jij deze uitdaging aan?

Je kan een beroep doen op de medewerking van het SALV-secretariaat en de SERV-communicatiedienst.

Voorbeeld van een advies: https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20180427_GLB_post_2020.pdf

 

De stage en de studie voltrekken zich in vertrouwelijke zin. Het publiceren van stageresultaten, geanonimiseerd of niet, zonder schriftelijke toelating van de secretaris is niet toegelaten.

Je bent tot dienstverplaatsingen binnen Vlaanderen bereid (bv. voor het afnemen van interviews of het maken van relevante opnames).

Profil recherché

Deze eigenschappen maken van jou de geknipte kandidaat: 

- je hebt een studieachtergrond in communicatie (minstens 2de Bachelor)

- je bent voldoende onderlegd in het videografische werk (filmen, monteren, enz.)

- dankzij je creativiteit kan je een formele tekst vertalen naar een beklijvende film / reportage.

- je gaat correct om met collega's en externe belanghebbenden. 

Nous offrons

·         een leerrijke professionele ervaring in een open en constructieve werkomgeving, met gedegen begeleiding

·         een kans om je professionele netwerk uit te bouwen

·         een woon-werkvergoeding en een vergoeding van eventuele relevante onkosten (bv. bij dienstverplaatsingen)

·         een aangename werkplek en een laptop

Postuler à cette offre
Uniquement pour étudiants de l'enseignement supérieur

Articles qui pourraient t'intéresser

Stages similaires

 • =job.status_text

  International Business Intern

  European Startup Network Stage
  1000 Brussels
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein
 • =job.status_text

  Traducteur/-trice (anglais - français)

  Service Volontaire International Stage
  1050 IXELLES
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein
 • =job.status_text

  Stagiaire en communication

  Team4Job Stage
  1050 Bruxelles
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein
 • =job.status_text

  Stagiaire à la Porte d'Ulysse

  Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Stage
  1130 Haren
  Ce job est disponible dans plusieurs villes
  Niveau d'études: Tous niveaux d'études Régime Temps plein