Terug naar alle starterjobs

Thumb 8d43d6a2392a1d5737277edadb679366e70b18fe

Starterjob

Bruxelles

SPF Finances

20 Opsporingsagenten (m/v/x)

Bedrijfsomschrijving

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Functieomschrijving

Als opsporingsagent heb je de volgende opdrachten en taken, die je uitvoert op vraag van de pijlers 'Particulieren', 'Kleine en Middelgrote ondernemingen' en 'Grote ondernemingen' van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en op vraag van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. 

 • Je bereidt bezoeken bij belastingplichtigen voor door alle relevante informatie op te zoeken in de daarvoor bestemde tools.
 • Je gaat ter plaatse bij deze belastingplichtigen om de nodige vaststellingen te doen. Je gaat na of burgers en/of ondernemingen de regelgeving correct hebben toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichtingen of bijkomende documenten. Concreet kan je bezoek betrekking hebben op:

                          o de werkelijke activiteit die een belastingplichtige uitoefent,
                          o de naleving van de wettelijke fiscale en boekhoudkundige vereisten van een onderneming,
                          o de verificatie van het gebruik van de geregistreerde kassa in de horeca,
                          o de toepasselijke btw-tarieven in de bouwsector,
                          o het naleven van de facturatieplicht. 

 • Teruggekomen op kantoor organiseer en structureer je de verzamelde en gegenereerde gegevens zodat de betrokken taxatiediensten deze optimaal kunnen gebruiken.
 • Je verzorgt de bijhorende correspondentie. Je stelt zelfstandig documenten op zoals verslagen en processen-verbaal.
 • Je verschaft inlichtingen en beantwoordt vragen of klachten van burgers met betrekking tot de gevoerde onderzoeken.
 • Je organiseert je eigen werk en bepaalt –uiteraard in samenspraak met je chef en collega’s– in welke volgorde je taken zal uitvoeren, wat belangrijk en wat dringend is. Je weet wat je doelstellingen zijn en zorgt ervoor dat je taken klaar zijn binnen de afgesproken deadlines. Je werkt nauwgezet en je controleert je eigen werk om fouten te vermijden.
 • Om deze opdrachten en taken tot een goed einde te brengen, ga je vaak ter plaatse bij belastingplichtigen. Dat doe je meestal zelfstandig, maar soms ook samen met een collega of met andere diensten van binnen en buiten de FOD Financiën zoals de afdeling e-audit, de opsporingsdiensten van de douane, de politie, de sociale inspectie … Om alle verplaatsingen vlot te kunnen maken is het een voordeel dat je over een rijbewijs B en een eigen wagen beschikt. De vaststellingen gebeuren meestal overdag maar avond- en weekendwerk is mogelijk. 


Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met het publiek. 

Maatschappelijke relevantie van de functie :

Door concrete, feitelijke vaststellingen ter plaatse uit te voeren zorg je ervoor dat de fiscale controlediensten beschikken over de nodige documentatie voor een correcte en billijke berekening van de belastingen. Hierdoor waarborg je dat particulieren, KMO’s en grote ondernemingen hun plichten naleven m.b.t. het betalen van de verschuldigde belastingen en voorheffingen in België. 

Profiel

Gedragsgerichte competenties :

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat om met en lost zelfstandig problemen op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties:

 • Je bent in staat om reglementaire teksten uit het domein van directe belastingen en BTW te begrijpen, te verwerken en toe te passen.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden

Redeneervaardigheden:

 • Abstract redeneervermogen
 • Numeriek redeneervermogen
 • Verbaal redeneervermogen

Een goede motivatie is noodzakelijk en weegt harder door in de eindscore !

Opgelet! De competentie en motivatie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competentie 'Je bent in staat om reglementaire teksten uit het domein van directe belastingen en BTW te begrijpen, te verwerken en toe te passen' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

We bieden aan

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon : Minimum aanvangswedde: € 28119,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen :

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • 26 dagen verlof per jaar
 • mogelijkheid validatie van relevante werkervaring
 • kilometervergoeding wagen
 • compensatie nacht-en weekendwerk

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn

Vergelijkbare starterjobs