Terug naar alle starterjobs

Thumb 3cecc1e295849f36b1c8559f9b3ccfafca679817

Starterjob

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Bachelor voor Douane (20 plaatsen)

Bedrijfsomschrijving

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Functieomschrijving


De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) wenst door middel van deze selectie nieuwe douaniers (niveau B) te rekruteren die voornamelijk tewerkgesteld zullen zijn in de Antwerpse haven en de nationale luchthaven te Zaventem.
 

 • Je zal tewerkgesteld worden bij de controlediensten die de activiteiten in de eerstelijn verzekeren in de havens en luchthavens. Een controle kan plaatsvinden n.a.v. Europese regelgeving, binnen specifieke sectoren (vb. koerierdiensten, post). Er kan controle plaatsvinden van de aangiften alsook van de operatoren.
 • Je kan eveneens tewerkgesteld worden bij de regiekamers (diensten “dispatching”), waar je instaat voor het plannen en opvolgen van de toezicht-, controle- en opsporingsactiviteiten of bij de teams controleregie die instaan voor de operationele risicoanalyse en verfijning van selecties en die controleopdrachten geven aan de diensten op het terrein.
 • Je hebt contacten met belastingplichtigen, het bedrijfsleven, met andere diensten van de AAD&A of met andere overheidsdiensten (Federale Politie, FOD Economie, scheepvaartpolitie, FAVV,…). Je verzekert een correcte toepassing van fiscale en andere wetgeving door nazicht en verificatie van aangiften en controle van goederen, alsook door controles op het terrein en in bedrijven.
 • Bij de uitoefening van deze functie komt je in contact met het publiek. Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie. Je stemt in met het dragen van een uniform en/of een dienstwapen.
 • Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent dan ook bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

 

Solliciteer t.e.m. 01-10-2018

Profiel

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

We bieden aan

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.119,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Meer informatie (o.a. een simulatie van de netto verloning) kan je vinden op www.jobfin.be

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

Je ontvangt een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur:

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet tussen 22u en 6u)
 • 15% tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
 • 20% tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u
 • 25% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u geleverd worden

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt geïndexeerd:

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 3.75 euro per uur
 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 6.25 euro per uur
 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 8.75 euro per uur

De bijkomende toelage is niet cumuleerbaar met de hierboven vermelde bijkomende forfaitaire toelage van 25% voor prestaties tijdens weekends en tussen 22u en 6u.


Voordelen 

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • validatie van relevante ervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteer nu voor deze job

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn

Vergelijkbare starterjobs

 • 2018-08-17
  =job.status_text

  1 Laboratoriumtechnicus (NL)

  SPF Finances - FOD Financiën Starterjob
  1030 Bruxelles
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Bachelor Statuut: Voltijds
 • 2018-09-14
  =job.status_text

  Douanier (Shift) - 30 Plaatsen

  SPF Finances - FOD Financiën Starterjob
  1030 Bruxelles
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut:
 • 2018-09-14
  =job.status_text

  Budgetdeskundige (m/v/x)

  Selor Starterjob
  1000 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Bachelor Statuut: Voltijds
 • 2018-09-07
  =job.status_text

  Bachelors (m/v/x)

  Selor Starterjob
  1000 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Bachelor Statuut: Voltijds