Terug naar alle startersjobs

Thumb

Startersjob

Brussels

Axis Group

Beheerder hospitalisatieverzekeringen / Gestionnaire d'assurances hospitalisation

Bedrijfsomschrijving

AXIS Career searches for the ideal employee-employer match. For both interim and selection assignments, with a consistent focus on specific niche markets or profiles.

 • Finance
 • Legal
 • Banking
 • Insurance
 • Human Resources
 • Business Support (Marketing, Sales, Administration)
 • Consultancy (Axis Projects)

Functieomschrijving

Je functie

Je begint je loopbaan met een intensieve interne opleiding van meerdere maanden zodat je kunt kennismaken met onze verschillende producten op het vlak van hospitalisatieverzekering. Vervolgens word je als beheerder hospitalisatieverzekeringen opgenomen in een van de teams van ons departement Health Care.

In die functie sta je in voor het administratief en financieel beheer van de klantendossiers. Je bent ook het eerste aanspreekpunt als de klanten vragen hebben:

 • Je verzamelt en evalueert de gegevens die nodig zijn voor de acceptatie van medische schadegevallen. Je controleert of de verzekerde recht heeft op een tussenkomst.
 • Je berekent het bedrag van de tussenkomst en je staat in voor de betaling van de facturen van de hospitalisatie en de andere onkostennota’s.
 • Je hebt schriftelijk en telefonisch contact met de verzekerden zelf, de bankagenten, maar ook met je collega’s van andere departementen (commerciëlen bijvoorbeeld) of met ziekenhuizen en artsen.
 • Je vraagt indien nodig extra informatie aan de adviserende arts en in overleg met deze laatste vraag je eventueel medische onderzoeken aan.
 • Je bent aanwezig op teammeetings waar informatie transversaal gedeeld wordt, ervaringen uitgewisseld worden en de problemen die zich voordoen zo goed mogelijk aangepakt worden.

Votre fonction

Vous commencez votre carrière en suivant une formation interneapprofondie de plusieurs mois afin d’apprendre à connaître nos différents produits d’assurance hospitalisation. Vous êtes ensuite intégré(e) dans l’une des équipes de notre département Health Care comme gestionnaire d'assurances hospitalisation.

Vous êtes responsable de la gestion administrative et financière des dossiers de nos clients et êtes leur première personne de contact:

 • Vous rassemblez et évaluez les données nécessaires à l’acceptation des sinistres médicaux. Vous vérifiez si l’assuré a droit à une intervention.
 • Vous calculez le montant de l’intervention et vous vous occupez du paiement des factures d’hospitalisation et autres notes de frais.
 • Vous avez des contacts par écrit et par téléphone avec les assurés eux-mêmes, les agents bancaires, mais aussi avec vos collègues d’autres départements (commerciaux par exemple) ou avec les hôpitaux et les médecins.
 • Vous demandez le cas échéant des informations complémentaires au médecin-conseil et vous déclenchez si nécessaire des examens médicaux en concertation avec celui-ci.
 • Vous participez aux réunions d’équipe visant à échanger des informations de façon transversale, partager les expériences et gérer au mieux les problématiques qui peuvent survenir.

Profiel

Je profiel

 • Je behaalde minstens een bachelordiploma, bij voorkeur in een van de volgende domeinen: verzekeringen, medisch of paramedisch secretariaat, boekhouding, bedrijfsbeheer, bedrijfsadministratie, talen…
 • Een eerste beroepservaring, bij voorkeur in de verzekeringssector, is een troef.
 • Je bent tweetalig NL/FR.
 • Je bent analytisch aangelegd, hebt oog voor detail en je werkt graag met cijfers.
 • Je hebt een goed contact met de klanten en blijft aangenaam en professioneel tijdens de communicatie per telefoon en per mail.
 • Je zorgt voor een efficiënte en hoogstaande klantenservice via telefoon, en hierbij houd je rekening met de korte termijnen.
 • Je bent een echte « Problem Solver » : je detecteert mogelijke problemen, analyseert ze en stelt verbeteringsvoorstellen voor.
 • Je hebt een goede kennis van Word en Excel en kunt gemakkelijk om met nieuwe informaticatools.
 • Je bent flexibel en je houdt ervan om te werken binnen een departement dat in continue evolutie is. Je kunt je vlot aanpassen aan verandering.

 

Votre profil

 • Vous avez un diplôme de bachelier, idéalement dans l’un des domaines suivants : assurances, paramédical ou secrétariat médical, comptabilité, gestion d’entreprise, business administration, langues…
 • Une première expérience professionnelle, de préférence dans le secteur des assurances, est un atout.
 • Le bilinguisme NL/FR ou une très bonne maitrise de l'autre langue nationale est impérative.
 • Vous avez un bon contact avec nos clients et vous vous montrez professionnel et agréable dans vos communications téléphoniques et écrites.
 • Vous assurez un service client efficace et qualitatif, en veillant à respecter des délais de gestion rapides.
 • Vous êtes un vrai « problem solver » : vous détectez des situations problématiques, vous les analysez et faites des propositions d’amélioration.
 • Vous maitrisez Word et Excel et vous apprenez facilement à utiliser de nouveaux outils informatiques.
 • Flexible, vous vous impliquez dans un département en perpétuelle évolution et vous vous adaptez rapidement aux changements.

We bieden aan

Wij bieden

 • Een bedrijf waar je kan groeien in je job en een veelzijdige loopbaan kan uitbouwen.
 • Een stabiele werkgever met een duidelijke langetermijnvisie.
 • Een positieve sfeer binnen je team, maar ook daarbuiten.
 • De nodige flexibiliteit om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met een brede waaier aan voordelen

 

Nous offrons

 • Une entreprise qui offre des possibilités de développement dans votre fonction et une carrière diversifiée.
 • Un employeur stable et possédant une vision à long terme claire.
 • Une ambiance de travail positive au sein de votre équipe, mais aussi en dehors.
 • La flexibilité nécessaire pour parvenir à un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
 • Un salaire attractif et un large éventail d’avantages
Solliciteer nu voor deze job

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn

 • Wat doet een Full Stack Developer?

  Als je binnenkort met een diploma in een IT-richting op de arbeidsmarkt terechtkomt, dan zijn er tal van mogelijke jobs die je kan uitoefenen. Denk maar aan IT-consultant, Web Developer, Front-End ...

  Lees verder

 • Wat doet een Cyber Security Consultant?

  In de huidige digitale wereld speelt Cyber Security een cruciale rol. We worden meer dan ooit geconfronteerd met mogelijke risico’s: denk maar aan een hack waardoor de productie platligt, of een cy...

  Lees verder

Vergelijkbare startersjobs

 • =job.status_text

  Junior accountant

  ClearSource Startersjob
  1200 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds