Terug naar alle starterjobs

Thumb 3cecc1e295849f36b1c8559f9b3ccfafca679817

Starterjob

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Douanier (Shift) - 30 Plaatsen

Bedrijfsomschrijving

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Functieomschrijving

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wenst door middel van deze selectie nieuwe douaniers te rekruteren die voornamelijk tewerkgesteld zullen zijn in de Antwerpse haven en de nationale luchthaven te Zaventem.

Toezicht en bewaking zijn belangrijke taken voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in haar strijd tegen de fraude en de bescherming van de maatschappij. Voorbeelden van toezichts- en controletaken zijn:

 • Je controleert de bagage op de luchthavens zowel het vrachtvervoer als de bagage van passagiers.
 • Je controleert de inhoud van containers in de haven.
 • Je controleert douanedocumenten.
 • Met de hulp van scanners sta je in voor de radiologische doorlichting van ladingen.
 • Je verleent assistentie bij verificaties.
 • Je werkt indien nodig samen met andere diensten van de AAD&A of met andere overheidsdiensten (Federale Politie, scheepvaartpolitie, FOD Economie, FAVV…).


Je zal naast toezicht- en controlefuncties op het terrein ook een aantal administratieve activiteiten moeten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld:

 • Je verzorgt de administratieve ondersteuning van de controlediensten.
 • Je vult de rapporteringstools systematisch en nauwgezet aan.
 • Je houdt statistieken bij van de opdrachten die je worden toevertrouwd.
 • Je verstrekt algemene inlichtingen en beheert allerhande informatie.


Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie. Je stemt in met het dragen van een uniform en/of een dienstwapen.

Aangezien toezicht, bewaking en controle zich niet beperken tot de kantooruren zal je ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

 

Solliciteer t.e.m. 01-10-2018.

Profiel

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

We bieden aan

Loon

Minimum aanvangswedde: 23 886,11 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Meer informatie (o.a. een simulatie van de netto verloning) kan je vinden op www.jobfin.be

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

Je ontvangt een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur:

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet tussen 22u en 6u)
 • 15% tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
 • 20% tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u
 • 25% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u geleverd worden

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt geïndexeerd:

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 3.75 euro per uur
 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 6.25 euro per uur
 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 8.75 euro per uur


De bijkomende toelage is niet cumuleerbaar met de hierboven vermelde bijkomende forfaitaire toelage van 25% voor prestaties tijdens weekends en tussen 22u en 6u.

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ -kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten erkennen
Solliciteer nu voor deze job

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn