Terug naar alle startersjobs

Thumb

Startersjob

Brussels

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Econoom (m/v/x)

Bedrijfsomschrijving

De dienst Telecommarkt & Media van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) bestaat uit een polyvalent team van 14 personen (burgerlijk ingenieurs en economisten). De dienst staat in voor het uitwerken van de strategie die België in de elektronische communicatiesector zal volgen, evenals voor alle economische en technische aspecten van telecommunicatie, inclusief de tarieven van de publieke dienst (marktanalyses, SMP (sterke machtspositie), tarieven, kostenmodellen), toegang en interconnectie (referentieaanbiedingen).

Het BITP zoekt momenteel een (m/v/x) econoom

Functieomschrijving

Je maakt deel uit van een team dat analyses van de telecommunicatiemarkt uitvoert, die als basis dienen voor een beleid dat eerlijke concurrentie op de telecommunicatiemarkt mogelijk maakt.

• Je volgt de telecomtarieven en de technische kenmerken op van telecommunicatieproducten.
• Je onderzoekt de concurrentiedynamiek, waarbij het marktaandeel van de spelers en factoren aan bod komen die de markt structureren (zoals schaal- en breedtevoordelen en verticale integratie). Dit onderzoek houdt ook een prospectieve analyse van de ontwikkelingen op de markt in.
• Je analyseert informatie met betrekking tot kosten, kostentoerekeningssystemen en boekhoudkundige of andere gegevens van de marktspelers die als basis kunnen dienen voor een beleid dat eerlijke concurrentie op de telecommarkten mogelijk maakt. Je ontwikkelt, in samenwerking met consultants, kostenmodellen of past deze aan.
• Je zet economische analyses om in uitvoerbare adviezen, maatregelen en bindende instructies ten aanzien van de operatoren (zoals bijvoorbeeld prijscontrole en non-discriminatieverplichtingen). Je controleert de naleving door de telecommunicatieoperatoren van de reglementering en van de besluiten van het BIPT.
• Je evalueert de economische weerslag van de besluiten van het BIPT, rekening houdend met de juridische, technische of andere aspecten.
• Je volgt de reguleringsontwikkelingen in een internationale context (o.a. via Europese werkgroepen) alsook de impact ervan op nationale schaal. Je draagt hier ook bij aan rapporten en adviezen op Europees niveau.
• Je werkt samen met en geeft steun aan de collega-ingenieurs van de dienst om hun technische analyses te vertalen in economische maatregelen die opgelegd kunnen worden.
• Je verleent je medewerking aan de juridische dienst om ervoor te zorgen dat het juridisch kader conform is. Samen met hen bereid je de verdediging van het BIPT voor in rechtszaken van de dossiers van de dienst.
• Je organiseert en leidt vergaderingen met marktspelers en andere regulatoren.

Profiel

  • Je hebt een master in het domein economie (bv. economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie, …).
  • Je beschikt over een goede kennis van zowel macro- als micro-economische begrippen, principes en methodologieën (markt- en concurrentieanalyse, analytische boekhouding,...) in de context van netwerkindustrieën (energie, telecom, post en transport).
  • Je brengt gegevens, ideeën en meningen schriftelijk correct over met de juiste structuur en terminologie, en zonder taalfouten.

We bieden aan

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
Solliciteer nu voor deze job

Meer info over het bedrijf