Terug naar alle startersjobs

Thumb

Startersjob

Brussels

Selor

HR Officer (m/v/x) Niveau B - Bachelor

Bedrijfsomschrijving

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Je vindt een grote waaier van vacatures op www.selor.be. Elke vacature blijft gemiddeld 17 dagen online en wekelijks worden er nieuwe gepubliceerd.

Registreer je eerst in Mijn Selor. Daarna kan je solliciteren voor een aanbieding die jou interesseert en waarvoor je in aanmerking komt.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Functieomschrijving

Er zijn 35 vacatures bij het Directoraat Generaal PERSOPOINT van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel).

Als secretariaat voor personeels- en loonadministratie van de federale overheid vezorgt PersoPoint de loon- en personeelsadministratie van meerdere federale organisaties. PersoPoint biedt aan zijn klanten een dienstencatalogus aan inzake loonadministratie, personeelsadministratie, digitaal personeelsdossier, juridisch advies en rapportage.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

Als HR Officer beheer je samen met je collega’s binnen jouw team een portefeuille van loon- en personeelsadministratiedossiers voor een klant of een groep klanten. Je staat in voor het zorgvuldig, efficiënt beheer van de loon- en personeelsadministratie voor de medewerkers van jouw klanten en ziet er op toe dat dit alles gebeurt conform de geldende regelgeving.

Dit houdt onder meer de volgende taken in:

 • Je staat in voor het administratief beheer van het volledige loon- en personeelsdossier van de personeelsleden binnen jouw portefeuille.
 • Je vraagt de noodzakelijke gegevens op bij de betrokken personeelsdienst of bij het personeelslid.
 • Je bezorgt de personeelsdienst en/of het personeelslid de juiste documenten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens die je verwerkt in het personeelsbeheersysteem.

Je bent ook medewerker van het contactcenter en bent verantwoordelijk voor het behandelen van de vragen van zowel de personeelsdiensten als de personeelsleden.

Je staat mee in voor de continue verbetering van zowel de interne werking en processen als de dienstverlening naar de klanten toe.

Je werkt actief mee aan het kennisbeheer en de kennisdeling binnen jouw team en je neemt ook verantwoordelijkheid voor het bijspijkeren en up to date houden van je eigen kennis.

Je kan naargelang je interesses en competenties ook andere rollen opnemen binnen PersoPoint, zoals bvb.opleider voor materies waar je expertise in hebt, projectmedewerker, expert voor specifieke materies,...

Profiel

Diploma bachelor. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste
diploma.

We bieden aan

Voordelen

 • mogelijkheid meerdere dagen thuiswerk per week
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • je werkplek in de WTC III bevindt zich op 200 m van het station Brussel Noord, je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis
 • glijdende werkuren in een 40-uren week
 • 12 dagen recup (ter compensatie van 40u)
 • minimum 26 dagen jaarlijks vakantieverlof en verlof in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

We bieden je een aangename, zelfstandige werkomgeving, waar je competenties benut worden. Je kunt rekenen op een functie met maatschappelijk nut, die je in staat zal stellen jezelf te ontwikkelen dankzij de vele opleidings- en bevorderingsmogelijkheden.

Solliciteer nu voor deze job

Meer info over het bedrijf