Terug naar alle startersjobs

Thumb

Startersjob

Brussel

Regie der Gebouwen

Ingenieur elektriciteit

Bedrijfsomschrijving

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

Functieomschrijving

Er zijn verschillende functies voor ingenieur Elektriciteit, 1 bij het Centrum voor Techniek en Innovatie, en 1 bij de projectdienst van de operationele dienst in Brussel.

Bij het Centrum voor Techniek en Innovatie (CTI) in Brussel heb je volgend takenpakket:

 • Je werkt mee aan de opmaak en de actualisering van eenvormige basisdocumenten binnen uw gespecialiseerd bekwaamheidsdomein (typebestekken, voorlichtingsnota's, berekeningsmethodes, processen...).
 • Je beheert studies voor de verschillende projectgroepen volgens de behoeftes van de Regie der Gebouwen en haar klanten voor projecten van meer dan 10 000 000€ of waarbij speciale technieken gebruikt worden.
 • Je organiseert en volgt de aanbestedingsprocedures op voor de raamovereenkomsten.
 • Je geeft raad en bijstand aan je collega’s en medewerkers van de operationele diensten binnen je bekwaamheidsdomein.
 • Je verzekert de opvolging op administratief en technisch vlak van de werven voor grote projecten tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.
 • Je volgt de technische en administratieve innovaties binnen je vakgebied op door o.a. zelfstudie en de deelname aan seminaries en opleidingen.

Bij de operationele diensten heb je volgend taken pakket:

 • Je zorgt voor het onderhoud of de evolutie van de elektrische installaties.
  • Je zorgt voor de opmaak van onderhoudscontracten van de onderaannemers en volgt deze ook op.
  • Je volgt de werven op in samenwerking met het studiebureau.
  • Je zorgt ervoor dat het uitgevoerde onderhoud wordt nagekeken.
 • Je volgt de vragen van de klant op en zorgt voor gepaste interventies met betrekking tot de elektrische-installaties.
  • Je ontvangt aanvragen van de klanten en verfijnt indien nodig.Je maakt een stand van zaken op en organiseert een interventie bij de klant.
  • Je formuleert advies preventief of op aanvraag.
  • Je evalueert de technische kant van de offertes.
 • Je geeft adviezen of aanbevelingen wat betreft de werken.
 • Je ziet toe op de technische aspecten en de veiligheidsaspecten van de installaties.
 • Je doet de aanvragen voor de nodige vergunningen.
 • Je zorgt ervoor dat de bouwkundige plannen worden aangepast in functie van de wijzigingen.
 • Je volgt de elekriciteitstudie op van een extern studiebureau in het kader van grote projecten:
  • Je controleert de studie
  • Je volgt de werf mee op met het studiebureau
  • Je volgt het studiecontract op 

Profiel

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in het domein elektriciteit, elektromechanica, of elektronica.

OF

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie in het domein elektriciteit, elektromechanica, of elektronica.

We bieden aan

Loon

Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot recuperatie van overuren, mogelijkheid tot telewerk).
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee u bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van het federale vastgoed.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteer nu voor deze job

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn